sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch vòng 2 (phỏng vấn)
Thông báo

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch vòng 2 (phỏng vấn)

03:04 30/09/2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng An Giang thông báo triệu tập các thí sinh có tên (danh sách đính kèm) đến kiểm tra sát hạch (chi tiết tập tin đính kèm)

Responsive image
 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved