sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản thanh lý
Thông báo

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản thanh lý

08:21 02/12/2021

Sở Xây dựng thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý Vật tư thu hồi sau tháo dỡ (đá Granite).

 

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

-  Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá tài sản (trụ sở đăng ký cụ thể, rõ ràng, ổn định đảm bảo cho cuộc đấu giá);

-  Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

-  Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật. Có đầy đủ bản sao chứng thực: Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập có ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định của pháp luật; Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên. Ngoài ra, các tổ chức đấu giá có thể nộp thêm các hồ sơ khác có liên quan để chứng minh năng lực, kinh nghiệm và uy tín.

-  Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp quy định.

-  Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

-  Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản.

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

-  Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Xây dựng tỉnh An Giang, địa chỉ: Số 99, đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc theo đường Bưu điện (được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký).

* Yêu cầu đối với hồ sơ của tổ chức đấu giá tài sản bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập,....;

- Bản cam kết của tổ chức đấu giá về tiến độ, cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá;

- Bản mô tả theo các tiêu chí nêu trên;

- Số lượng đấu giá viên (Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên);

- Các cam kết khác (nếu có).

Nếu tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn đến hết 17 giờ 00 của ngày cuối cùng trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày Sở Xây dựng thông báo lựa chọn gửi qua bưu điện mà không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thì xem như từ chối ký kết hợp đồng và Sở Xây dựng tỉnh An Giang sẽ liên hệ với tổ chức đấu giá tài sản có các tiêu chí phù hợp thứ 2 (sau tổ chức thứ nhất được chọn) để ký kết hợp đồng.

Sở Xây dựng tỉnh An Giang thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký.

Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Trương Văn Bằng, số điện thoại: 0919 789 920. (chi tiết tập tin đính kèm).

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved