sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ khách hàng dự kiến đủ điều kiện đăng ký mua, thuê nhà ở ...
Thông báo

Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ khách hàng dự kiến đủ điều kiện đăng ký mua, thuê nhà ở ...

05:09 01/08/2022

Ngày 18/7/2022, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 297/CV.Cty ngày 13/6/2022 của Công ty về việc đề nghị Sở Xây dựng hỗ trợ xét duyệt danh sách khách hàng dự kiến đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án “Nhà ở xã hội Khu Dân cư Tây Đại học - Block C”.

Sau khi kiểm tra danh sách khách hàng, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1.    Về danh sách khách hàng: Có tổng là 191 hồ sơ của khách hàng (chi tiết theo Biểu số 01 đính kèm).    Qua kiểm tra danh sách 191 khách hàng đăng ký mua, thuê nhà ở tại dự án, thì có 187 khách hàng chưa đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại các dự án khác trên địa bàn tỉnh An Giang (chi tiết theo Biểu số 02 đính kèm).

2.    Về đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội: Căn cứ quy định về hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội được quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP và Thông tư số 09/2021/TT-BXD, đối chiếu với hồ sơ khách hàng do Công ty cung cấp trong tổng số 191 hồ sơ khách hàng, có:

    + 117 hồ sơ đăng ký mua nhà ở đảm bảo điều kiện được mua nhà ở tại dự án “Nhà ở xã hội Khu Dân cư Tây Đại học - Block C” (chi tiết theo Biểu số 03 đính kèm);

    + 74 hồ sơ không đảm bảo điều kiện được mua, thuê nhà ở theo quy định (chi tiết theo Biểu số 04 đính kèm), công ty cần thông tin đến khách hàng.

....

(chi tiết hồ sơ đính kèm)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved