sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức của Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang năm 2021
Thông báo

Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức của Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang năm 2021

06:28 25/09/2021

Do số lượng nộp hồ sơ yêu cầu dự xét tuyển viên chức năm 2021 chưa đủ theo số lượng cần tuyển dụng, nay Hội đồng xét tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang xin thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển viên chức thêm 30 ngày kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/11/2021 như sau:

I.    YÊU CẦU CHUNG:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức;

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động hiện hành;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Quản lý chất lượng thuộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo Quyết định số 01/VBHN-BGDĐT ngày 08/01/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

II.    ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Đối tượng đăng ký dự tuyển: theo quy định tại khoản 1 điều 13 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

2. Số lượng, vị trí, ngành cần tuyển dụng: (xem phụ lục chi tiết đính kèm).

- Tổng số cần tuyển dụng: 11 người.

- Vị trí cần tuyển dụng:

+ Phòng Tổng hợp:         01 chỉ tiêu;

+ Phòng Kỹ thuật:         05 chỉ tiêu;

+ Phòng Kinh tế:         01 chỉ tiêu;

+ Phòng Thí nghiệm Vật liệu và Kết cấu Công trình: 04 chỉ tiêu.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển:

- Đáp ứng điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 1 điều 13 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

- Có đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Có đầy đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của đơn vị tuyển dụng.

4. Hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức cụ thể:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008, được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục trưởng Cục quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

- Hồ sơ được lập đựng trong túi hồ sơ, mặt ngoài ghi rõ các thông tin cá nhân, liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ và nộp tại Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang.

III.    HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN:

1. Hình thức tuyển dụng: theo hình thức kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn trực tiếp).

2. Nội dung xét tuyển: việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;

- Vòng 2: kiểm tra môn nghiệp vụ chuyên ngành.

+ Cách thức thi: phỏng vấn trực tiếp;

+ Nội dung thi: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

3.    Thời gian xét tuyển:

-  Xét tuyển vòng 1: dự kiến lúc 8h30 phút ngày 26/11/2021;

-  Tổ chức thi vòng 2 (phỏng vấn): dự kiến lúc 8h30 phút ngày 30/11/2021;

Ghi chú: tùy theo tình hình dịch bệnh Covid-19 mà thời gian thi kiểm tra, sát hạch điều chỉnh phù hợp theo thực tế.

4. Lệ phí tham gia dự tuyển: 500.000 đồng/01 hồ sơ dự tuyển.

5. Địa điểm xét tuyển: tại phòng họp lầu 01 của Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang; Địa chỉ số 6, đường số 20, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ghi chú:

- Tất cả hồ sơ đựng trong 01 phong bì ghi rõ Họ tên, Số điện thoại liên lạc phải chính xác;

- Hồ sơ nộp sẽ không hoàn trả lại cho ứng viên khi không trúng tuyển.

Địa chỉ nhận và hạn nhận hồ sơ tuyển dụng:

- Nộp trực tiếp tại Phòng Tổng hợp Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang hoặc nộp qua đường bưu điện địa chỉ: Số 6, đường số 20, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Sđt: 02963.955.277 giờ hành chính gặp Bà Phan Nguyễn Ái Liên, Số điện thoại: 0919.424443 (trường hợp nộp qua đường bưu điện thì tính thời hạn xác nhận qua dấu bưu điện), tất cả các trường hợp hồ sơ gửi đến Trung tâm trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện sau thời hạn quy định nêu trên thì Trung tâm sẽ không giải quyết;

- Ngày nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/11/2021;

- Thí sinh phải thường xuyên theo dõi các thông báo và thông tin về tuyển dụng viên chức thông qua trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng An Giang (http://soxaydung.angiang.gov.vn) để thực hiện đầy đủ các nội dụng theo đúng thời gian quy định. Lưu ý kiểm tra kỹ lưỡng thông tin cá nhân theo danh sách được công bố sau khi đăng ký dự tuyển;

- Nếu có vấn đề gì chưa rõ, xin phản ánh về Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang (phòng Tổng hợp) số điện thoại 02963.955.277 để được giải thích, tư vấn thêm./.

(Chi tiết Kế hoạch đính kèm)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved