sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Thông báo về việc tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt III trong tháng 5/2023
Thông báo

Thông báo về việc tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt III trong tháng 5/2023

09:47 27/12/2022

Ngày 20/02/2023, Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã có thông báo số 17/ACCI/TB-TH về việc tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt III trong tháng 5/2023

 

 

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved