sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Thông báo về việc tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt IV trong tháng 7/2023
Thông báo

Thông báo về việc tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt IV trong tháng 7/2023

09:47 27/12/2022

Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng An Giang (ACCI) thông báo tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt IV trong tháng 7/2023.

ACCI - Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved