sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được giao quyền phụ trách, điều hành hoạt động của Sở Xây dựng.
Tin tức sự kiện

Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được giao quyền phụ trách, điều hành hoạt động của Sở Xây dựng.

10:56 19/07/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có Quyết định số 1646/QĐ-UBND giao Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, phụ trách, điều hành hoạt động của Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định và phân công của cấp có thẩm quyền.

Ngày 06/7/2022, Ông Nguyễn Quốc Cường đã ký Thông báo số 2319/TB-SXD về việc phân công lĩnh vực phụ trách của các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Xây dựng, theo đó:

- Ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Giám đốc Phụ trách: chịu trách nhiệm Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức điều hành hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng về toàn bộ hoạt động của Sở;

Tổ chức điều hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành những vấn đề quan trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng.

Trực tiếp chỉ đạo các phòng và đơn vị trực thuộc Sở: Văn phòng Sở; Quy hoạch - Kiến trúc; Quản lý nhà, thị trường bất động sản và Hạ tầng kỹ thuật; Kinh tế, vật liệu xây dựng - Quản lý xây dựng; Giám định xây dựng; Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng

- Ông Trần Thanh Vũ – Phó Giám đốc: chịu trách nhiệm

Trực tiếp chỉ đạo các phòng: Thanh tra Sở; Kinh tế, vật liệu xây dựng - Quản lý xây dựng; Giám định xây dựng theo lĩnh vực được phân công.

Giúp Phó Giám đốc phụ trách theo dõi, chỉ đạo công tác khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Phó Giám đốc Sở phụ trách.

Thông báo được triển khai thực hiện kể từ ngày 06/7/2022.

SXD

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved