sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về thị trường bất động sản
Tin tức sự kiện

Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về thị trường bất động sản

09:53 09/09/2022

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5613/VPUBND-KTN ngày 20 tháng 10 năm về việc tổ chức lớp tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản.

Ngày 09 tháng 9 năm 2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ xây dựng phối hợp cùng Sở xây dựng An Giang tổ chức lớp “Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về thị trường bất động sản”. Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý, cập nhật kiến thức pháp luật mới cho các cán bộ công chức, viên chức quản lý lĩnh vực xây dựng, đất đai, môi trường trên địa bàn tỉnh.