sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Về việc điều động công chức
Tin tức sự kiện

Về việc điều động công chức

09:49 01/08/2022

Ngày 25 tháng 7 năm 2022 Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở phụ trách, điều hành hoạt động của Sở đã ký Quyết định số 268/QĐ-SXD về việc điều động công chức.

Theo đó điều động bà Tô Bích Thủy, Phó Chánh Văn phòng đến công tác tại Phòng Quản lý nhà, Thị trường bất động sản và Hạ tầng kỹ thuật giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý nhà, thị trường bất động sản và Hạ tầng kỹ thuật. Nhiệm vụ cụ thể do Trưởng phòng Quản lý nhà, Thị trường bất động sản và Hạ tầng kỹ thuật phân công. 

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022. Hưởng lương và phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành.

TVB (QĐ số 268/QĐ-SXD)

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved