sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Đăng ký tiêm ngừa vắc_cin Vero Cell phòng chống Covid 19 cho các đối tượng ngành xây dựng
Tin tức sự kiện

Đăng ký tiêm ngừa vắc_cin Vero Cell phòng chống Covid 19 cho các đối tượng ngành xây dựng

02:49 08/10/2021

Thực hiện công văn số 3259/SYT-NVY ngày 07/10/2021 ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Sở Y tế v.v đăng ký tiêm ngừa vắc_cin Vero Cell;

Sở Xây dựng xin thông báo:

1. Các tổ chức thuộc ngành xây dựng rà soát, đăng ký các cá nhân thuộc tổ chức mình thỏa điều kiện từ 18 tuổi trở lên (tính theo đủ ngày, tháng, năm sinh) chưa tiêm ngừa vắc xin phòng chống Covid-19 gửi về Sở Xây dựng để chuyển Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh.

2. Đề nghị các đơn vị lập danh sách theo biểu mẫu do Sở Y tế quy định (file excel đăng trên trang WEB Sở Xây dựng). Trong đó:

- Lập danh sách theo PL1; các PL còn lại phục vụ cho nội dung của PL1.

- Trong mỗi đơn vị đăng ký cần ghi rõ tên người cần liên lạc (trưởng nhóm) để nhân viên y tế liên lạc về thời gian tiêm vắc_cin; và địa điểm đăng ký tiêm vắc xin.

3. Hồ sơ gửi về Sở Xây dựng bao gồm:

+ Văn bản đăng ký tiêm vắc xin (đính kèm danh sách tiêm vắc xin);

+ File excel danh sách (bản file mềm) tiêm vắc xin theo mẫu của ngành y tế;

Theo yêu cầu của Sở Y tế, đề nghị các đơn vị đăng ký tiêm ngừa vắc cin Vero Cell; và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10/10/2021.

Trong quá trình lập danh sách tiêm vắc xin, trường hợp có vướng mắc đề nghị liên hệ đ/c Hưng (0918000443)./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved