sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Triển khai tiếp nhận và trả kết quả Thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích
Tin tức sự kiện

Triển khai tiếp nhận và trả kết quả Thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích

09:17 06/07/2021

Nhằm triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra theo Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Xây dựng xin thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân về việc triển khai tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang cụ thể như sau:

1. Nơi tiếp nhận và trả hồ sơ: theo phụ lục 01 đính kèm.

2. Quy trình tiếp nhận và trả kết quả: theo phụ lục số 02 đính kèm.

3. Mức phí Bưu chính công ích: theo phụ lục số 03 đính kèm.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc xin vui lòng phản hồi về Sở Xây dựng theo số điện thoại 0296 3. 957 567 (gặp đ/c Bằng), địa chỉ email soxaydung@angiang.gov.vn.

Sở Xây dựng xin Thông báo đến tổ chức, doanh nghiệp và người dân được biết và tích cực hưởng ứng, nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved