sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Thông báo mở bán nhà ở xã hội tại dự án “Nhà ở xã hội – Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ” (sau thời gian 05 năm cho thuê - đợt 02).
Tin tức sự kiện

Thông báo mở bán nhà ở xã hội tại dự án “Nhà ở xã hội – Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ” (sau thời gian 05 năm cho thuê - đợt 02).

09:41 19/10/2022

Ngày 17/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 3842 /SXD-QLN&HTKT v/v thông báo mở bán nhà ở xã hội tại dự án “Nhà ở xã hội – Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ” (sau thời gian 05 năm cho thuê - đợt 02).

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved