sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Tin tức sự kiện

Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

02:14 23/11/2021

Để triển khai hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng ...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, cụ thể:

1. Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, phối hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung hướng dẫn tại Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Bộ Xây dựng để các Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, người lao động tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm theo tinh thần của nội dung Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

2. Các Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, áp dụng theo đúng tinh thần của nội dung Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện Hướng dẫn nêu trên của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

4. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng tại địa phương hướng dẫn, phối hợp và hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch trên công trường xây dựng; Phối hợp với Chủ đầu tư, cơ sở y tế địa phương khu vực xây dựng công trình rà soát để sớm tiêm đủ các mũi vắc xin phòng dịch   COVID-19 cho người lao động.

(Chi tiết văn bản đính kèm)

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved