sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19
Tin tức sự kiện

Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19

10:25 16/09/2021

Thực hiện Công văn số 327/QBT-QLCTDA ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam về việc hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Sở Xây dựng xin thông tin đến bạn đọc việc hỗ trợ cho trẻ em, góp phần động viên, khích lệ tinh thần và giảm bớt một phần khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể sau đây:

1. Đối tượng và mức hỗ trợ:

1.1. Trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021.

Định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/trẻ em.

1.2. Trẻ em mồ côi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Cả cha và mẹ chết vì nhiễm Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021.

- Cha hoặc mẹ chết vì nhiễm Covid-19 trong khoản thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021 và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo, giấy xác nhận hộ khó khăn).

Định mức hỗ trợ: 2.000.000 đồng/trẻ em.

2. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

3. Điều kiện hỗ trợ:

- Trẻ em là con của cha, mẹ có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên 06 tháng tại địa bàn tỉnh An Giang;

- Cha, mẹ của trẻ em có giấy xác nhận của cơ quan chức năng về việc bị nhiễm, chết do Covid-19.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện:

4.1. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội tham mưu UBND cấp huyện rà soát, lập danh sách trẻ em được hưởng hỗ trợ theo quy định và gửi đề nghị về Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh An Giang:

+ Đợt 1: Rà soát và tổng hợp danh sách trẻ em theo quy định trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 10/9/2021 và gửi các hồ sơ theo yêu cầu về Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh An Giang chậm nhất ngày 17/9/2021.

+ Các đợt tiếp theo gửi hồ sơ nhanh nhất khi có trường hợp trẻ em bị ảnh hưởng theo nội dung công văn này và đợt cuối nhận hồ sơ chậm nhất ngày 04/01/2022). Lưu ý: Trẻ em thuộc địa phương nào thì địa phương đó chịu trách nhiệm rà soát, lập hồ sơ để hỗ trợ kịp thời.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện cung cấp số tài khoản để Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh An Giang chuyển kinh phí (Tên tài khoản, số tài khoản, tại ngân hàng…).

(chi tiết văn bàn đính kèm)

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved