sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Thông báo dự án Khu phức hợp Nhà ở kết hợp Thương mại Dịch vụ tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đủ điều kiện bán theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.
Tin tức sự kiện

Thông báo dự án Khu phức hợp Nhà ở kết hợp Thương mại Dịch vụ tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đủ điều kiện bán theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.

09:54 07/10/2022

Ngày 06/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã ban hành công văn số 3695/SXD-QLN&HTKT v/v thông báo dự án Khu phức hợp Nhà ở kết hợp Thương mại Dịch vụ tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đủ điều kiện bán theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved