Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Tin cải cách hành chínhCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Sở Xây dựng tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023
Ngày đăng: 09/02/2023

Ngày 6/2/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 354/KH-SXD về tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 của Sở Xây dựng.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm soát TTHC

Kế hoạch nhằm mục đích bảo đảm việc thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ của hoạt động kiểm soát TTHC; cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh; đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và công tác truyền thông về kiểm soát TTHC theo quy định; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị trong việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu phải phân công công việc rõ ràng, hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến kết quả công việc. Bên cạnh đó phải đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước.

Các nội dung thực hiện của công tác tổ chức kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 gồm:

1. Thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động kiểm soát TTHC.

2. Thực hiện, đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC.

4. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 (DVCTT toàn trình, một phần).

5. Tổ chức truyền thông về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

6. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định, TTHC.

7. Các nội dung khác về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC


Nguồn : TVB-SXD

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở Xây dựng tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023

Văn bản mới

 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 • Quyết định Quy định phân cấp tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang
 • Thông tư 04/2022/TT-BXD
 • Quyết định số 2292/QĐ-UBND
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Phó GĐ Phụ trách
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn