Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Tuyên truyền phổ biến pháp luậtCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Đề xuất các Đề án tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh An Giang
Ngày đăng: 03/02/2023

Sở Công Thương thông báo về việc đề xuất các Đề án tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh An Giang. Các doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh có thể đăng ký theo hướng dẫn tại Văn bản số 158/SCT-QLCN ngày 03/02/2023 của Sở Công Thương.


Nguồn :

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Đề xuất các Đề án tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh An Giang

Văn bản mới

 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Thông tư số 03/2023/TT-BXD
 • Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 • Quyết định Quy định phân cấp tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang
 • Thông tư 04/2022/TT-BXD
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Phó GĐ Phụ trách
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn