Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Hoạt động thanh tra, kiểm traCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định về giấy phép xây dựng.
Ngày đăng: 06/03/2019

Theo kế hoạch số 462/KH-SXD ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Sở Xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định về giấy phép xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng đã được Sở Xây dựng cấp phép trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Mục đích nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc chấp hành các quy định pháp luật về giấy phép xây dựng, về khởi công xây dựng công trình; Qua kiểm tra, xác định việc chấp hành các quy định pháp luật về giấy phép xây dựng của chủ đầu tư; xử lý vi phạm theo quy định pháp luật (nếu có).

Việc kiểm tra phải tuân thủ pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, các quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tính chính xác, khách quan về các nội dung cần kiểm tra, tiến độ thực hiện và chế độ báo cáo theo quy định.

Nội dung sẽ kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu đã được quy định trong giấy phép xây dựng, gồm:
-    Thông báo ngày khởi công xây dựng công trình;
-   Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công;
-   Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường;
-   Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
-   Kiểm tra hiện trạng xây dựng công trình.

Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định.


Nguồn : TVB

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định về giấy phép xây dựng.

Văn bản mới

 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Thông tư số 03/2023/TT-BXD
 • Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 • Quyết định Quy định phân cấp tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang
 • Thông tư 04/2022/TT-BXD
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Phó GĐ Phụ trách
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn