Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Hoạt động thanh tra, kiểm traCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Về việc công bố thông tin cá nhân, tổ chức tiếp nhận thông tin
Ngày đăng: 04/06/2019

Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó, tại khoản 3 Điều 10 của Quyết định quy định “Sở Xây dựng; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã phải công bố công khai số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng tại trụ sở làm việc, trên trang thông tin điện tử (nếu có) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết cung cấp thông tin và phối hợp xử lý”.

Nay Sở Xây dựng công bố thông tin về cá nhân, tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau:

- Tổ chức: Sở Xây dựng An Giang.
- Cá nhân: Nguyễn Đồng Nhật.
+ Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra Sở;
+ Đơn vị: Thanh Tra Sở Xây dựng.

- Số điện thoại liên hệ:
+ Cơ quan (Thanh tra Sở): 02963.852.571.
+ Di động: 0857.575.845.
+ Địa chỉ mail:

* Tổ chức: soxaydung@angiang.gov.vn.

* Cá nhân: ndnhat@angiang.gov/vn hoặc nguyendongnhatn@yahoo.com.vn.

- Địa chỉ cơ quan: Số 99, đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Sở Xây dựng thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết cung cấp thông tin và phối hợp quản lý.

 


Nguồn : TVB

Về việc công bố thông tin cá nhân, tổ chức tiếp nhận thông tin

Văn bản mới

 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 • Quyết định Quy định phân cấp tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang
 • Thông tư 04/2022/TT-BXD
 • Quyết định số 2292/QĐ-UBND
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Phó GĐ Phụ trách
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn