Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Tuyên truyền phổ biến pháp luậtCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày đăng: 09/02/2023

Ngày 07/2/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân
đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Cổng Thông tin điện tử Sở Xây dựng giới thiệu toàn văn Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Kế hoạch  tổ chức lấy ý kiến Nhân dân của UBND tỉnh An Giang, lấy ý kiến nhân dân góp ý đến 5/3/2023.

Đồng thời Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 441/SXD-VP ngày 09/02/2023 gửi các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc của Sở để tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở cùng tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo, đặc biệt là các nội dung chưa thống nhất giữa dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với pháp luật chuyên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách. 

Quyết định số 110/QĐ-UBND :Tải về

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi :Tải về


Nguồn : Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Văn bản mới

 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Thông tư số 03/2023/TT-BXD
 • Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 • Quyết định Quy định phân cấp tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang
 • Thông tư 04/2022/TT-BXD
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Phó GĐ Phụ trách
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn