Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Thông báoCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang năm 2022
Ngày đăng: 30/08/2022

Theo Quyết định số 316/QĐ-SXD về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng. Nay Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 với như sau:

1. Yêu cầu chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

-    Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

-    Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động hiện hành;

-    Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

-    Có lý lịch rõ ràng;

-    Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Quản lý chất lượng thuộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo Quyết định số 01/VBHN-BGDĐT ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

-    Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2.    Chỉ tiêu tuyển dụng và ngành tuyển: (Xem Phụ lục Kế hoạch đính kèm).

3.    Hồ sơ tham gia dự tuyển gồm:

-    Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

-    Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

-    Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục trưởng Cục quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng;

-    Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

-    Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

-    02 phong bì có dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (để liên lạc khi cần thiết).

-    Hồ sơ được lập đựng trong túi cỡ 24x33 cm, mặt ngoài ghi rõ các thông tin cá nhân, liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ;

-    Hồ sơ nộp sẽ không hoàn trả lại cho ứng viên.

-    Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng: Từ ngày ra thông báo đến trước 17h00 ngày 23/9/2022;

-    Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổng hợp thuộc Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang (Số 6, đường số 20, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) Sđt: 02963.955.277 giờ hành chính;

4.    Cách thức, nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm xét tuyển, lệ phí.

4.1 Cách thức, nội dung thực hiện xét tuyển: việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

-    Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;

-    Vòng 2: thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

+ Hình thức thi: phỏng vấn;

+ Nội dung thi: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng kỳ xét tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian chuẩn bị: không quá 15 phút;

+ Thời gian phỏng vấn: 30 phút;

+ Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn tại vòng 2.

4.2. Thời gian xét tuyển:

-    Xét tuyển vòng 1:         dự kiến tháng 10/2022;

-    Tổ chức thi vòng 2:         dự kiến tháng 10/2022;

-    Công bố kết quả:         dự kiến tháng 10-11/2022.

4.3 Lệ phí xét tuyển:  500.000 đồng/01 hồ sơ dự tuyển.

4.4 Địa điểm xét tuyển: tại phòng họp của Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang, địa chỉ số 6, đường số 20, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nay xin thông báo về việc xét tuyển dụng viên chức của Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang. Hồ sơ nộp sau thời gian qui định trên Trung tâm sẽ không xem xét, giải quyết./.


Nguồn : TVB

Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang năm 2022

Văn bản mới

 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 • Quyết định Quy định phân cấp tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang
 • Thông tư 04/2022/TT-BXD
 • Quyết định số 2292/QĐ-UBND
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Phó GĐ Phụ trách
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn