Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Thông báoCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ khách hàng dự kiến đủ điều kiện đăng ký mua, thuê nhà ở ...
Ngày đăng: 01/08/2022

Ngày 18/7/2022, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 297/CV.Cty ngày 13/6/2022 của Công ty về việc đề nghị Sở Xây dựng hỗ trợ xét duyệt danh sách khách hàng dự kiến đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án “Nhà ở xã hội Khu Dân cư Tây Đại học - Block C”.

Sau khi kiểm tra danh sách khách hàng, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1.    Về danh sách khách hàng: Có tổng là 191 hồ sơ của khách hàng (chi tiết theo Biểu số 01 đính kèm).    Qua kiểm tra danh sách 191 khách hàng đăng ký mua, thuê nhà ở tại dự án, thì có 187 khách hàng chưa đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại các dự án khác trên địa bàn tỉnh An Giang (chi tiết theo Biểu số 02 đính kèm).

2.    Về đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội: Căn cứ quy định về hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội được quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP và Thông tư số 09/2021/TT-BXD, đối chiếu với hồ sơ khách hàng do Công ty cung cấp trong tổng số 191 hồ sơ khách hàng, có:

    + 117 hồ sơ đăng ký mua nhà ở đảm bảo điều kiện được mua nhà ở tại dự án “Nhà ở xã hội Khu Dân cư Tây Đại học - Block C” (chi tiết theo Biểu số 03 đính kèm);

    + 74 hồ sơ không đảm bảo điều kiện được mua, thuê nhà ở theo quy định (chi tiết theo Biểu số 04 đính kèm), công ty cần thông tin đến khách hàng.

....

(chi tiết hồ sơ đính kèm)


Nguồn : TVB

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ khách hàng dự kiến đủ điều kiện đăng ký mua, thuê nhà ở ...

Văn bản mới

 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 • Quyết định Quy định phân cấp tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang
 • Thông tư 04/2022/TT-BXD
 • Quyết định số 2292/QĐ-UBND
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Phó GĐ Phụ trách
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn