Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Giám định xây dựngCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.
Ngày đăng: 20/09/2023

Nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã ban hành công văn số 3466/SXD-GĐXD ngày 18/9/2023 hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

 


Nguồn : Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Văn bản mới

 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn