Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Kinh tế, Vật liệu xây dựng và Quản lý xây dựngCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Ngày đăng: 23/11/2021

Để triển khai hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng ...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, cụ thể:

1. Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, phối hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung hướng dẫn tại Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Bộ Xây dựng để các Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, người lao động tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm theo tinh thần của nội dung Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

2. Các Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, áp dụng theo đúng tinh thần của nội dung Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện Hướng dẫn nêu trên của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

4. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng tại địa phương hướng dẫn, phối hợp và hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch trên công trường xây dựng; Phối hợp với Chủ đầu tư, cơ sở y tế địa phương khu vực xây dựng công trình rà soát để sớm tiêm đủ các mũi vắc xin phòng dịch   COVID-19 cho người lao động.

(Chi tiết văn bản đính kèm)

 


Nguồn : TVB

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Văn bản mới

 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 • Quyết định Quy định phân cấp tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang
 • Thông tư 04/2022/TT-BXD
 • Quyết định số 2292/QĐ-UBND
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Phó GĐ Phụ trách
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn