Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Giám định xây dựngCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Triển khai Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Ngày đăng: 27/01/2024

Ngày 26/01/2024, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã có công văn số 349/SXD-GĐXD v/v triển khai Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo đó, ngày 29/12/2023, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Sở Xây dựng triển khai các nội dung sau:

1. Tại Điều 1 Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023

- Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quản lý, công bố giá xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Xác định giá xây dựng công trình.

2. Tại Điều 2 Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023

- Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 11/2021/TT-BXD tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, cập nhật để tổ chức thực hiện theo quy định.

Nội dung Thông tư đính kèm bên dưới.


Nguồn : Sở Xây dựng

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Triển khai Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Văn bản mới

 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn