Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Quản lý nhà, TTBĐS và HTKTCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Hướng dẫn chất lượng nhà ở sau khi được hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn huyện nghèo tỉnh An Giang thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Ngày đăng: 24/02/2023

Ngày 15/02/2023, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã có công văn số 489/SXD-QLN&HTKT về việc hướng dẫn chất lượng nhà ở sau khi được hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn huyện nghèo tỉnh An Giang thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Toàn văn công văn

 


Nguồn : Nội dung : Dương, Hình ảnh : H2N

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Hướng dẫn chất lượng nhà ở sau khi được hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn huyện nghèo tỉnh An Giang thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Văn bản mới

 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 • Quyết định Quy định phân cấp tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang
 • Thông tư 04/2022/TT-BXD
 • Quyết định số 2292/QĐ-UBND
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Phó GĐ Phụ trách
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn