Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Tin cải cách hành chínhCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Danh mục thủ tục hành chính thí điểm tiếp nhận trực tuyến
Ngày đăng: 11/07/2022

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 588/UBND-TH ngày 02/6/2022 về việc đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Sở Xây dựng triển khai thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến cho 06 dịch vụ công trực tuyến, cá nhân và tổ chức sử dụng 06 DVCTT này sẽ được giảm 20% thời gian xử lý.

Sở Xây dựng xin thông báo đến tổ chức và người dân tích cực hưởng ứng, nhằm nâng cao hiệu quả việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn liên hệ ông Đoàn Trương Thanh Bình (ĐT: 0919 847 247) để được hướng dẫn cụ thể.

(kèm văn bản hướng dẫn chi tiết)


Nguồn : TVB

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Danh mục thủ tục hành chính thí điểm tiếp nhận trực tuyến

Văn bản mới

 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 • Quyết định Quy định phân cấp tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang
 • Thông tư 04/2022/TT-BXD
 • Quyết định số 2292/QĐ-UBND
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Phó GĐ Phụ trách
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn