Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Thông báoCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Thông báo mở lớp“ Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh”
Ngày đăng: 22/08/2022

Thông báo mở lớp“ Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh”

Sở Xây dựng phối hợp với Học việc cán bộ quản lý xây dựng và đô thị mở lớp “Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về thị trường bất động sản”, với các nội dung sau:

1. Thành phần tham dự:

-  Cán bộ, công chức các sở, ban, ngành cấp tỉnh: 01 người;

-  Cán bộ, công chức thuộc UBND, Phòng Kinh tế - Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý Đô thị các huyện, thị xã, thành phố: 02 người;

-  Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: 01 người.

( UBND cấp huyện, thị xã, thành phố tổng hợp danh sách chung cán bộ, công chức thuộc cấp huyện, thị xã, thành phố tham gia tập huấn)  

2. Nội dung tập huấn:

-  Văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản

+  Luật Kinh doanh bất động sản 2014;

+ Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản;

+ Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

+ Thông tư 11/2015/TT-BXD Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới BĐS, điều hành sàn giao dịch BĐS; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch BĐS.

-  Các bộ luật liên quan đến thị trường bất động sản

+  Luật đất đai 2013;

+  Luật nhà ở 2014;

+  Luật đầu tư 2020.

- Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quản lý, phát triển nhà

+ Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

- Trao đổi và thảo luận

3. Thời gian học: 01 ngày (lớp dự kiến 200 người).

- Bắt đầu lúc 08 giờ 00, từ ngày 09/9/2022 (thứ sáu).

4. Địa điểm học: Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang;

Số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

...............

(Chi tiết TB đính kèm)


Nguồn : TVB

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo mở lớp“ Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh”

Văn bản mới

 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 • Quyết định Quy định phân cấp tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang
 • Thông tư 04/2022/TT-BXD
 • Quyết định số 2292/QĐ-UBND
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Phó GĐ Phụ trách
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn