Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Thông báoCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Về việc công nhận kết quả trúng tuyển dụng viên chức năm 2022
Ngày đăng: 13/10/2022

Ngày 12 tháng 10 năm 2022 Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang ban hành Quyết định số 237/ACCI/QĐ-TH Công nhận kết quả trúng tuyển dụng viên chức đối với các ông/bà có tên trong danh sách.

Vị trí đăng ký dự tuyển; phòng đăng ký dự tuyển; Đơn vị đăng ký dự tuyển: Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang trực thuộc Sở Xây dựng An Giang.

Thí sinh trúng tuyển dụng viên chức có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ dự tuyển viên chức theo quy định;


Nguồn : TVB

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển dụng viên chức năm 2022

Văn bản mới

 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 • Quyết định Quy định phân cấp tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang
 • Thông tư 04/2022/TT-BXD
 • Quyết định số 2292/QĐ-UBND
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Phó GĐ Phụ trách
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn