Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Quản lý nhà, TTBĐS và HTKTCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Thông báo về việc mở bán căn hộ tại dự án “Nhà ở xã hội – Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ”, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên(sau thời gian 05 năm cho thuê)
Ngày đăng: 22/02/2023

Ngày 22/02/2023, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã có thông báo số 570/TB-SXD về việc mở bán căn hộ tại dự án “Nhà ở xã hội – Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ”, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên(sau thời gian 05 năm cho thuê). Theo đó :

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 1020/DVKH.AG.2023 ngày 20/02/2023 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tổ chức Nhà quốc gia tại An Giang (gọi tắt là Công ty) về việc danh sách số căn nhà dự kiến mở bán đợt tiếp theo của dự án “Nhà ở xã hội – Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ” (thời gian sau 05 năm cho thuê – đợt 3).

Qua xem xét thông tin do Công ty cung cấp và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

I. Thông tin chung về Dự án

1. Tên dự án: Nhà ở xã hội – Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ.

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tổ chức nhà quốc gia.

3. Địa điểm xây dựng: khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

4. Quy mô dự án:

- Tổng số nhà ở của dự án: 495 căn.

- Diện tích xây dựng: 2.878,45 m2

II. Thông tin mở bán căn hộ

1. Thông tin căn hộ mở bán (sau thời hạn cho thuê 05 năm):

- Số lượng: 02 căn hộ chung cư (chủ đầu tư đã cho thuê trong thời hạn 05 năm)

- Diện tích căn hộ: 49-62m2

- Giá bán căn hộ (đối với nhà chung cư) thực hiện theo Công văn số28/SXD-QLN ngày 04/01/2018 của Sở Xây dựng trong đó giá bán đã có thuếgiá trị gia tăng 5%, tuy nhiên đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP “…Việc xác định giá bán đối với nhà ở xã hội cho thuê khi được phép bán theo quy định thì giá bán phải giảm trừ phần chi phí khấu hao nhà ở tương ứng với thời gian đã thuê.”

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội:

- Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội liên hệ trực tiếp chủ đầu tư để được hướng dẫn và nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ban hành thông báo này đến hết ngày 24/3/2023.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Số 36, đường số 05, khu đô thị mới Tây Sông Hậu, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Số điện thoại: 02963.727.791

3. Đối tượng được đăng ký mua nhà ở xã hội: là đối tượng theo quy định tại khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Điều 49 của Luật Nhà ở.

4. Điều kiện được đăng ký mua nhà ở xã hội: Hồ sơ minh chứng đối tượng, điều kiện được đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 51 Luật nhà ở, Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP và Điều 5 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND.

5. Thành phần hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội: Thành phần hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND.

6. Nguyên tắc xét duyệt hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội:

- Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố cho từng loại sản phẩm thì việc lựa chọn căn hộ thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng.

- Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố cho từng loại sản phẩm thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức bốc thăm do chủ đầu tư tổ chức, có đại diện Sở Xây dựng tham gia giám sát. Việc bốc thăm phải có biên bản kết quả bốc thăm.

- Trường hợp dự án có đối tượng đảm bảo quy định là người có công với cách mạng hoặc người khuyết tật thì được ưu tiên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm với tỷ lệ nhất định. Số lượng căn hộ dành cho các đối tượng ưu tiên này (không thông qua bốc thăm) được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số hồ sơ của 02 nhóm đối tượng ưu tiên này trên tổng số hồ sơ đăng ký nhân với tổng số căn hộ nhà ở xã hội của dự án. Danh sách của nhóm đối tượng ưu tiên được sắp xếp theo thứ tự theo thời điểm nộp hồ sơ. Các căn hộ dành cho các đối tượng ưu tiên được bố trí theo thứ tự của danh sách ưu tiên cho đến khi hết, các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm.

Trên đây là thông báo về việc mở bán căn hộ tại dự án “Nhà ở xã hội – Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ”, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội biết, thực hiện theo đúng quy định và thời gian thông báo./.


Nguồn : Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo về việc mở bán căn hộ tại dự án “Nhà ở xã hội – Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ”, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên(sau thời gian 05 năm cho thuê)

Văn bản mới

 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 • Quyết định Quy định phân cấp tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang
 • Thông tư 04/2022/TT-BXD
 • Quyết định số 2292/QĐ-UBND
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Phó GĐ Phụ trách
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn