Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Hoạt động đoàn thểCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Trao quyết định cán bộ Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng.
Ngày đăng: 29/12/2023

Chiều nay (29/12), Ông Nguyễn Quốc Cường - Giám đốc Sở Xây dựng đã chủ trì lễ trao quyết định cán bộ Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng.

Tại buổi lễ, Ông Nguyễn Quốc Cường đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Xuyên,  Trưởng phòng Tổng hợp, Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Kiểm đinh xây dựng thuộc Sở Xây dựng.. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày ký Quyết định.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Ông Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc Sở Xây dựng mong muốn cán bộ mới nhận nhiệm vụ sẽ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.


Nguồn :

Trao quyết định cán bộ Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng.

Văn bản mới

 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn