Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Kinh tế, Vật liệu xây dựng và Quản lý xây dựngCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2021
Ngày đăng: 15/10/2021

Ngày 15/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 2372/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2021. Thông tin cụ thể như sau:

 

1. Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2021 bao gồm:

-  Bảng Đơn giá nhân công ngành xây dựng;

- Bảng giá ca máy, thiết bị;

- Bộ Đơn giá xây dựng công trình (bao gồm 06 tập: Đơn giá khảo sát xây dựng công trình; Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; Đơn giá lắp đặt máy và thiết bị công nghệ; Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình; Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Đơn giá xây dựng công trình.

2. Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2021 là cơ sở xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh An Giang.

3. Hiệu lực thi hành

3.1. Quyết định số 2372/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 và bãi bỏ các quyết định:

- Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

- Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng.

- Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt.

- Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình – phần sửa chữa.

- Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát.

- Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Thay thế một phần Bộ Đơn giá Xây dựng công trình - Phần Khảo sát.

- Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng và bảng giá ca máy năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố lần 2 đơn giá nhân công xây dựng và bảng giá ca máy năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.

3.2. Xử lý chuyển tiếp:

- Các công trình (hoặc hạng mục xây dựng công trình) đã được duyệt dự toán trước ngày 15 tháng 10 năm 2021 thì không phải điều chỉnh dự toán theo Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2021. Trường hợp sử dụng giá trị dự toán đã được duyệt (theo hệ thống định mức, đơn giá cũ) để xác định giá gói thầu làm cơ sở chỉ định thầu, chủ đầu tư phải tổ chức điều chỉnh dự toán theo Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2021 trước khi chỉ định thầu.

- Các công trình (hoặc hạng mục xây dựng công trình) đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu, trường hợp thấy cần thiết, chủ đầu tư quyết định việc điều chỉnh dự toán theo Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2021 trên cơ sở không làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

4. Thông tin về Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2021 được đăng tải tại trang WEB Sở Xây dựng. Các tổ chức, cá nhân có thể tải các file đơn giá theo địa chỉ nêu trên.


Nguồn : ĐTH

Công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2021

Văn bản mới

 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 • Quyết định Quy định phân cấp tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang
 • Thông tư 04/2022/TT-BXD
 • Quyết định số 2292/QĐ-UBND
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Phó GĐ Phụ trách
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn