Sở Xây dựng | Cổng thông tin điện tử

Thông tin chung

Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH TÂN PHÚC HỒNG
Địa điểm và quy mô E3/101/1 ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh; diện tích 48.137,5 m2.
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian 80 tỉ đồng; Tiến độ đưa công trình vào hoạt động quý IV/2025

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư
- Quyết định số 2767/QĐ-UBND ngày 18/11/2019
Tải về
Phê duyệt quy hoạch
- Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 21/06/2021
- Điều lệ kèm theo Quyết định số 881/QĐ-UBND
- Công văn số 1820/SXD-QH ngày 10/6/2021 V/v ý kiến điều chỉnh Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ thương mại kết hợp văn hóa du lịch Núi Sam (lần 3)
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công
Chưa
Tải về
Cấp phép xây dựng
Chưa
Tải về
Đánh giá tác động môi trường
Chưa
Tải về
Chứng nhận phòng cháy chữa cháy
Chưa
Tải về
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành
Chưa
Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG KIM ANH
Địa điểm và quy mô tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Diện tích sử dụng đất:10.420 m2.
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian Tổng vốn đầu tư: 11.850.000.000 đồng; Hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào khai thác sử dụng: Tháng 7 năm 2020

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư - QĐ 624 Chủ trương đầu tư KDC Thoại Sơn
- QĐ 2292 Điều chỉnh CTĐT KDC Thoại Sơn
Tải về
Phê duyệt quy hoạch - CV 1902/SXD-QH ý kiến tổng mặt bằng
- QĐ 1213 QH tổng mặt bằng
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công/td> - Chưa Tải về
Cấp phép xây dựng - GPXD 04 KDC Thoai Son 2021 Tải về
Danh sách khách hàng - Chưa Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ THIÊN PHÚC
Địa điểm và quy mô xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; Diện tích đất dự kiến: 37.993 m2.
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian Tổng vốn đầu tư: 44.937.000.000 đồng; Hoàn thành đưa dự án vào khai thác sử dụng: tháng 9 năm 2022

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư - QĐ 971 Chủ trương đầu tư KDC và chợ An Long
- QĐ 1248 Điều chỉnh CTĐT KDC và chợ An Long
Tải về
Phê duyệt quy hoạch - CV 699/SXD-QH ý kiến tổng mặt bằng
- QĐ 567 QH tổng mặt bằng
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công/td> - Chưa Tải về
Cấp phép xây dựng - Chưa Tải về
Danh sách khách hàng - Chưa Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THÁI MINH HIỀN
Địa điểm và quy mô tại khóm Mỹ Chánh, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang; Diện tích sử dụng đất: 9,91 ha.
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian Tổng vốn đầu tư: 166.000.000.000 đồng; Đưa dự án vào khai thác sử dụng: Quý I/2022.

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư - QĐ 941 Chủ trương đầu tư KĐT TM Bắc kênh Đào
- QĐ 2293 Điều chỉnh CTĐT KĐT TM Bắc kênh Đào
Tải về
Phê duyệt quy hoạch - Chưa Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công/td> - Chưa Tải về
Cấp phép xây dựng - Chưa Tải về
Danh sách khách hàng - Chưa Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TNG HOLDINGS VIỆT NAM
Địa điểm và quy mô tỉnh lộ 943, ấp Phú An, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Diện tích đất dự kiến : 114.482 m2
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian Tổng vốn đầu tư: 281.739.302.000 đồng; Hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào khai thác tháng 2/2022.

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư - QĐ 68 Chủ trương đầu tư KĐT TT Phú Hòa 2 Tải về
Phê duyệt quy hoạch - Chưa Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công/td> - Chưa Tải về
Cấp phép xây dựng - Chưa Tải về
Danh sách khách hàng - Chưa Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng KN
Địa điểm và quy mô tại đường Thi Sách, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang; Diện tích sử dụng đất: 10.513,9 m2;
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian Tổng vốn đầu tư: 35.204.000.000 đồng; Hoàn thành dự án đưa vào khai thác: tháng 12/2022.

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư ' - QĐ 1059 Chủ trương đầu tư KDC đường Thi Sách Tải về
Phê duyệt quy hoạch - CV 4087 dc tmb 1-500 kdc duong thi sach-phuong Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công/td> - Chưa Tải về
Cấp phép xây dựng - Chưa Tải về
Danh sách khách hàng - Chưa Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư Công ty TNHH Vĩnh Thiên Đà Nẳng
Địa điểm và quy mô phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tinh An Giang; Diện tích trúng đấu giá: 34.997,8m2.
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian Tổng mức đầu tư: 2.378.330.000.000 đồng; thực hiện công tác bàn giao: Quí IV/2022

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư
- 1191 UBND-KTN
Tải về
Phê duyệt quy hoạch
- Quyết đinh số 2083/QĐ-UBND ngày 08/6/2021
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công
- CV 600/HĐXD-QLDA
Tải về
Cấp phép xây dựng
- Giấy phép Xây dựng số 60/GPXD
Tải về
Đánh giá tác động môi trường
Chưa
<
Chứng nhận phòng cháy chữa cháy
Chưa
<
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành
Chưa

Thông tin chung

Chủ đầu tư Công ty TNHH Phạm Gia Nam Kinh
Địa điểm và quy mô tại phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Diện tích đất dự kiến: 23.173 m2
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian Tổng vốn đầu tư: 75.000.000.000 đồng; Đưa vào khai thác sử dung IV/2020

Các văn bản liên quan

- Công văn số 1956/SXD-QH ngày 23/6/2021
Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư
- 1461 QĐ-UBND Quyết định chủ trương đầu tư KDC đường Lê Thiện Tứ nối dài
- 1954 QĐ-UBND điều chỉnh CTĐT KDC đường Lê Thiện Tứ nối dài
- 3009 QĐ-UBND điều chỉnh CTĐT KDC đường Lê Thiện Tứ nối dài
Tải về
Phê duyệt quy hoạch
- Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 30/6/2021
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công
-Thông báo số 2819/TB-SXD ngày 01/9/2020
Tải về
Cấp phép xây dựng
Chưa
Tải về
Đánh giá tác động môi trường
Chưa
Tải về
Chứng nhận phòng cháy chữa cháy
Chưa
Tải về
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành
Chưa
Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TQP
Địa điểm và quy mô tại khóm Tây Huề 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Diện tích đất dự kiến: 69.985,08 m2.
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian Tổng vốn đầu tư: 66.254.732.000 đồng; Hoàn thành dự án đưa vào khai thác: quý III/2021

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư
- 896 QĐ-UBND điều chỉnh CTĐT KĐT LGV đại học mở rộng 2
- 3010 QĐ-UBND Chủ trương đầu tư KĐT LGV đại học mở rộng 2
Tải về
Phê duyệt quy hoạch
Chưa
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công
Chưa
Tải về
Cấp phép xây dựng
Chưa
Tải về
Đánh giá tác động môi trường
Chưa
Tải về
Chứng nhận phòng cháy chữa cháy
Chưa
Tải về
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành
Chưa
Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TQP
Địa điểm và quy mô tại khóm Tây Huề 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Diện tích đất: 59.698,78 m2.
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian Tổng vốn đầu tư: 45.126.314.000 đồng; Hoàn thành dự án đưa vào khai thác: Tháng 03/2023.

Các văn bản liên quan

- Công văn số 4157 /SXD-QH ngày 30/12/2019 - Quyy đinh đính kèm Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2020
Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư
- 897 QĐ-UBND điều chỉnh CTĐT KĐT LGV đại học mở rộng 1
- 1131 QĐ-UBND điều chỉnh CTĐT KĐT LGV đại học mở rộng 1
- 2443 QĐ-UBND Chủ trương đầu tư KĐT LGV đại học mở rộng 1
Tải về
Phê duyệt quy hoạch
- Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2020
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công
Chưa
Tải về
Cấp phép xây dựng
- GPXD 17 2021-KĐT làng giáo viên đại học mở rộng 1
Tải về
Đánh giá tác động môi trường
Chưa
Tải về
Chứng nhận phòng cháy chữa cháy
Chưa
Tải về
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành
Chưa
Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng 252
Địa điểm và quy mô tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Diện tích sử dụng đất: 9.292,2 m2 .
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian Vận hành, kinh doanh và cung cấp dịch vụ: tháng 01/2022.

Các văn bản liên quan

- Công văn số 562/SXD-QH ngày 25/2/2020
Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư
- 234 QĐ-UBND điều chỉnh CTĐT KDC Phú Quý
- Văn bản đề nghị điều chỉnh DA đầu tư KDC Phú Quý
Tải về
Phê duyệt quy hoạch
- Quyét định số 242/QĐ-UBND ngày 02/3/2020
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công
Chưa
Tải về
Cấp phép xây dựng
- GPXD số 65 2020 - KDC Phú Quý
Tải về
Đánh giá tác động môi trường
Chưa
Tải về
Chứng nhận phòng cháy chữa cháy
Chưa
Tải về
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành
Chưa
Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư HTG
Địa điểm và quy mô Thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang; Diện tích 74.557m2.
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian 217 tỉ đồng; thực hiện từ năm 2021 - 2023.

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư
- QD 4838 cong nhan KQ trung dau gia QSDD
Tải về
Phê duyệt quy hoạch
- QD 283 Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500
- VB thoa thuan dc qhct1-500 khu tttdttvadc huyenchauthanh kydieuchinh
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công
CV 1898 khu trung van hoa the thao huyen chau thanh lan 2
Tải về
Cấp phép xây dựng
Chưa
Tải về
Đánh giá tác động môi trường
Chưa
Tải về
Chứng nhận phòng cháy chữa cháy
709-qd-stnmt phe duyet dtm da khu tt vhtd-tt va kdc do thi chau thanh.pdf
Tải về
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành
Chưa
Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN THÁI HÙNG
Địa điểm và quy mô Tại ấp Nam Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; 57.156 m2.
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian 141,5 tỉ đồng; Hoàn thành nghiệm thu và đưa vào hoạt động: tháng 5/2022.

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư
- QĐ 2342 điều chỉnh chủ trương đầu tư KDC Tây Thoại Ngọc Hầu
- QĐ 2886 chủ trương đầu tư KDC Tây Thoại Ngọc Hầu
Tải về
Phê duyệt quy hoạch
- QĐ 101 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tây Thoại Ngọc Hầu
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công
- CV 999 khu dan cu tay thoai ngoc hau
Tải về
Cấp phép xây dựng
Chưa
Tải về
Đánh giá tác động môi trường
Chưa
Tải về
Chứng nhận phòng cháy chữa cháy
Chưa
Tải về
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành
Chưa
Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG
Địa điểm và quy mô Tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; 30.770 m2
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian 57, 37 tỉ đồng; Hoàn thành dự án đưa vào khai thác: tháng 7/2020

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư
- QĐ 1160 điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu TMDV và DC Bắc Cống Vong
- QĐ 1745 điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu TMDV và DC Bắc Cống Vong
- QĐ 2310 chủ trương đầu tư Khu TMDV và DC Bắc Cống Vong
Tải về
Phê duyệt quy hoạch
- QD 3380 phe duyet tong mat bang chi tiet ti le 1-500 khu thuong mai va khu dan cu bac cong vong thi tran nui sap
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công
- CV 617-tbkqtd "Khu Thương mại Dịch vụ và Dân cư Bắc Cống Vong chưa đủ điều kiện để Chủ đầu tư phê duyệt, cần được hoàn chỉnh"
Tải về
Cấp phép xây dựng
Chưa
Tải về
Đánh giá tác động môi trường
Chưa
Tải về
Chứng nhận phòng cháy chữa cháy
Chưa
Tải về
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành
Chưa
Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TNR HOLDINGS VIỆT NAM
Địa điểm và quy mô Tại ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; 7,5 ha.
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian 100,4 tỉ đồng; Hoàn thành dự án đưa vào khai thác: tháng 5/2020.

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư
- 1528 QĐ-UBND chủ trương đầu tư KĐT thị trấn Núi Sập 2
- 2913 QĐ-UBND (điều chỉnh chủ trương đầu tư KĐT thị trấn Núi Sập 2
Tải về
Phê duyệt quy hoạch
- QD 1445- QD phe duyet NS 2
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công
- CV 2830 khu do thi thi tran nui sap 2
- CV 3430 khu do thi thi tran nui sap 2 da ky
- CV 3594 khu do thi thi tran nui sap 2
- CV 4094 khu do thi thi tran nui sap 2
Tải về
Cấp phép xây dựng
- GPXD NS2 01-09-2020 10-12-14
Tải về
Đánh giá tác động môi trường
QD 1633.Báo cáo đánh giá tác động môi trường Khu đô thị TT.Núi Sập 2
Tải về
Chứng nhận phòng cháy chữa cháy
Chưa
Chưa
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành
- CV 2126 chap thuan ket qua kiem tra cong tac nghiem thu hoan thanh khu do thi nui sap 1-2
Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TNR HOLDINGS VIỆT NAM.
Địa điểm và quy mô Tại ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; 9,5 ha.
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian 127 tỉ đông; Hoàn thành dự án đưa vào khai thác: tháng 5/2020.

Các văn bản liên quan

- CV 1758 thong bao ket qua hoan thanh khu do thi thi tran nui sap 1-2

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư
- 635 QĐ-UBND điều chỉnh chủ trương đầu tư KĐT thị trấn Núi Sập 1
- 1527 QĐ-UBND Chủ trương đầu tư KĐT thị trấn Núi Sập 1
Tải về
Phê duyệt quy hoạch
- QD 1294- QD phe duyet NS 1
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công
- CV 3429 khu do thi thi tran nui sap 1
- CV 3593 khu do thi thi tran nui sap 1
- CV 2407-tbkqtd khu do thi thi tran nui sap 1
Tải về
Cấp phép xây dựng
- GPXD NS1
Tải về
Đánh giá tác động môi trường
Chưa
Chưa
Chứng nhận phòng cháy chữa cháy
Chưa
Chưa
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành
- CV 2126 chap thuan ket qua kiem tra cong tac nghiem thu hoan thanh khu do thi nui sap 1-2
Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TNR HOLDINGS VIỆT NAM
Địa điểm và quy mô Tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; 11,2 ha.
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian 335,7 tỉ đông; Hoàn thành dự án đưa vào khai thác: tháng 6/2020

Các văn bản liên quan

- QĐ 1491 điều chỉnh CTĐT KĐT mới thị trấn Chợ Mới 1

- QD 1491_DC CTDT cho moi 1

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư
- QD 1606 CTDT Cho Moi 1
- QD 2157_DC CTDT CM 1
- QD 2880_DC CTDT cho moi 1
- QD 1491_DC CTDT cho moi 1
Tải về
Phê duyệt quy hoạch
- QD duyet QH 500 cho moi1_lan 2
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công
- CV 1098-tbkqtd khu do thi moi tt cho moi 1
Tải về
Cấp phép xây dựng
Chưa
Tải về
Đánh giá tác động môi trường
Chưa
Tải về
Chứng nhận phòng cháy chữa cháy
Chưa
Tải về
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành
Chưa
Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TNR HOLDINGS VIỆT NAM
Địa điểm và quy mô Tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; diện tích 9,98 ha
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian 267,3 tỉ đồng; Hoàn thành dự án đưa vào khai thác: tháng 12/2020

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư
- QD 2158_DC CTDT cho moi 2
- QD 2513 - CTDT Cho Moi 2
- QĐ 2881_DC CTDT cho moi 2
- QĐ 1492 điều chỉnh CTĐT KĐT mới thị trấn Chợ Mới 2
Tải về
Phê duyệt quy hoạch
- QD duyet QH500 chomoi 2_lan 2
- QĐ 1492 điều chỉnh CTĐT KĐT mới thị trấn Chợ Mới 2
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công
- CV 1097-tbkqtd khu do thi moi tt cho moi 2
Tải về
Cấp phép xây dựng
Chưa
Tải về
Đánh giá tác động môi trường
Chưa
Tải về
Chứng nhận phòng cháy chữa cháy
Chưa
Tải về
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành
Chưa
Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần xây dựng Bách Khoa
Địa điểm và quy mô Khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian 174 tỉ đồng; Hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 3/2025

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư
- Quyết đinh 762/QĐ-UBND ngày 06/4/2020.
Tải về
Phê duyệt quy hoạch
- Quyết đinh 186/QĐ-UBND 02/02/2021
- Công văn 332/SXD-QH 01/02/2021
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công
Hồ sơ dự án chưa phù hợp với chủ trương đầu tư và còn tồn tại một số nội dung nên chưa đủ điều kiện phê duyệt, ... xem chi tiết
Tải về
Cấp phép xây dựng
Chưa
Chưa
Đánh giá tác động môi trường
Chưa có
Chưa
Chứng nhận phòng cháy chữa cháy
Chưa
Chưa
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành
Chưa
Chưa

Thông tin chung

Chủ đầu tư Công ty TNHH Huy Trường Thịnh
Địa điểm và quy mô Phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian 128,6 tỉ đồng;

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư
- Quyết đinh 312/QĐ-UBND ngày 21/02/2020.
Tải về
Phê duyệt quy hoạch
- Quyết đinh 855/QĐ-UBND 03/6/2019
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công
- Công văn số 3014/SXD-KT&QLXD ngày 09/10/2019
- Công văn số 2408/SXD-GĐXD ngày 30/7/2020
- Công văn số 401/SXD-GĐXD ngày 04/02/2021
Tải về
Cấp phép xây dựng
- Giấy phép số 07/GPXD ngày 29/01/2021 của Sở Xây dựng.
Tải về
Đánh giá tác động môi trường
Chưa có
Chưa
Chứng nhận phòng cháy chữa cháy
Chưa
Chưa
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành
Chưa
Chưa

Thông tin chung

Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Xây lắp an Giang
Địa điểm và quy mô Khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian 128,33 tỉ đồng; hoàn thành đưa vào khai thác 01.2021

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư
- Quyết đinh 312/QĐ-UBND ngày 21/02/2020.
- Quyết đinh 1259/QĐ-UBND ngày 03/6/2020.
- Quyết đinh 2780/QĐ-UBND ngày 27/11/2020.
Tải về
Phê duyệt quy hoạch
- Quyết đinh 855/QĐ-UBND 03/6/2019
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công
- Công văn số 3014/SXD-KT&QLXD ngày 09/10/2019
- Công văn số 2408/SXD-GĐXD ngày 30/7/2020
- Công văn số 401/SXD-GĐXD ngày 04/02/2021
Tải về
Cấp phép xây dựng
- Giấy phép số 07/GPXD ngày 29/01/2021 của Sở Xây dựng.
Tải về
Đánh giá tác động môi trường
- QD 84/QĐ-STNMT ngày 14/01/2021
Tải về
Chứng nhận phòng cháy chữa cháy
- Giấy chứng nhận 275/TD-PCCC ngày 10/12/2019 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
Tải về
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành
Chưa
 

Thông tin chung

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư mở rộng 2
Địa điểm và quy mô xã Cần Đăng, huyên Châu Thành, tỉnh An Giang; Diện tích: 65.339m2
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian 36,85 tỉ đồng; Đưa vào sử dung từ năm 2022

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư
- QĐ 2531/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh;
- Điều chỉnh tại QĐ 406/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh;
- Điều chỉnh tại QĐ 1678/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh.
Tải về
Phê duyệt quy hoạch
- QĐ 159/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND huyện Châu Thành;
- Điều chỉnh tại QĐ 332/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND huyện Châu Thành;
- Văn bản 3433/SXD-QH ngày 13/10/2020 của Sở Xây dựng.
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công
- Văn bản 4024/SXD-KT&QLXD ngày 23/11/2020 của Sở Xây dựng;
- Văn bản 4488/SXD-GĐXD ngày 22/12/2020 của Sở Xây dựng.
Tải về
Cấp phép xây dựng
- Giấy phép số 15/GPXD ngày 17/3/2021 của Sở Xây dựng.
Tải về
Đánh giá tác động môi trường
- QĐ 1263/QĐ-STNMT ngày 11/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tải về
Chứng nhận phòng cháy chữa cháy
- Giấy chứng nhận 56/TD-PCCC ngày 04/5/2020 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
Tải về
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành
- CV 1262/SXD-GĐXD ngày 05/5/2021 chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành.
- CV 1262/SXD-GĐXD ngày 05/5/2021 báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành.
Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư HTG
Địa điểm và quy mô Xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; Diên tích: 78.457 m2.
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian 63 tỉ đồng; Đưa vào sử dụng quí I năm 2021

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư
- QĐ 2531/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh;
- Điều chỉnh tại QĐ 406/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh;
- Điều chỉnh tại QĐ 1678/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh.
Tải về
Phê duyệt quy hoạch
- QĐ 159/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND huyện Châu Thành;
- Điều chỉnh tại QĐ 332/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND huyện Châu Thành;
- Văn bản 3433/SXD-QH ngày 13/10/2020 của Sở Xây dựng.
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công
- Văn bản 4024/SXD-KT&QLXD ngày 23/11/2020 của Sở Xây dựng;
- Văn bản 4488/SXD-GĐXD ngày 22/12/2020 của Sở Xây dựng.
Tải về
Cấp phép xây dựng
- Giấy phép số 15/GPXD ngày 17/3/2021 của Sở Xây dựng.
Tải về
Đánh giá tác động môi trường
- QĐ 1263/QĐ-STNMT ngày 11/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tải về
Chứng nhận phòng cháy chữa cháy
- Giấy chứng nhận 56/TD-PCCC ngày 04/5/2020 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
Tải về
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành
- CV 1262/SXD-GĐXD ngày 05/5/2021 chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành.
- CV 1262/SXD-GĐXD ngày 05/5/2021 báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành.
Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư bất động sản Thiên Minh
Địa điểm và quy mô Phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc với diện tích : 1.067.300 m2
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian 2185,91 tỷ đồng trong giai đoạn 2019 - 2022

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư - 448/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh An Giang. Tải về
Phê duyệt quy hoạch - 325/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công Chưa Tải về
Cấp phép xây dựng Chưa Tải về
Đủ điều kiện bán nhà ở trong tương lai Chưa Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Marina Plaza Long Xuyên
Địa điểm và quy mô Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên Diện tích : 2694 m2
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian 900,562 trong giao đoạn 2018 - 2020

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư - 413/UBND-KTN ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh An Giang. Tải về
Phê duyệt quy hoạch - Công văn số 1439/VPUBND-KTN ngày 30/3/2018.
- Công văn số 768/UBND-KTN ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh.
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công/td> - Văn bản số 3779/SXD-KT&QLXD ngày 02/12/2019.
- 2622/SXD-GĐXD ngày 30/8/2019 về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng công trình: Căn hộ cao cấp Marina Long Xuyên.
Tải về
Cấp phép xây dựng - 45/GPXD-SXD ngày 07/10/2019; Tải về
Đủ điều kiện bán nhà ở trong tương lai - 199/SXD-QLN ngày 27/01/2020; Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Đông Á
Địa điểm và quy mô Phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. Diện tích là 433.925 m2 ( 1112 nền nhà liên kế, 104 nền biệt thự, 0 căn nhà lliên kế, 0 căn hộ chung cư)
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian 900.56 tỷ đồng từ 2015 đến Quý II/2023

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư - 2767/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh An Giang.
- 1260/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh An Giang.
- 321/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh An Giang.
Tải về
Phê duyệt quy hoạch - 422/QĐ-UBND ngày 15/5/2015;
- 470/QĐ-UBND ngày 04/6/2015;
- 1669/QĐ-UBND ngày 14/9/2016;
- 1240/QĐ-UBND ngày 14/8/2018.
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công/td> Văn bản số 1102/SXD-KT&QLXD ngày 20/5/2016. Tải về
Cấp phép xây dựng - 23/GPXD-SXD ngày 07/6/2016; Tải về
Đủ điều kiện bán nhà ở trong tương lai Chưa Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư Liên danh Công ty CP Tổ chức nhà Quốc gia và Công ty TNHH MTV Bất động sản Thiên Bút
Địa điểm và quy mô phường Mỹ Long, Mỹ Phước và Mỹ Quý - thành phố Long Xuyên. Diện tích 494.764 m2 (0 nền nhà liên kế, 156 nền biệt thự, 1460 căn nhà liên kế, 614 căn hộ chung cư)
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian 2,200 tỷ đồng ; giai đoạn 2016 - 2022

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư - 1087/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh An Giang.
- 1779/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh An Giang.
Tải về
Phê duyệt quy hoạch - 1111/QĐ-UBND ngày 22/6/2015;
- 1971/QĐ-UBND ngày 13/7/2016;
- 1559/QĐ-UBND ngày 22/5/2017;
- 2338/QĐ-UBND ngày 02/8/2017;
- 1028/QĐ-UBND ngày 10/5/2018.
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công/td> - Văn bản số 856/SXD-PTĐT ngày 25/4/2016;
- 1150/SXD-CCGĐ ngày 24/4/2018;
- 2515/SXD-GĐXD, ngày 21/8/2019;
- 2797/SXD-GĐXD ngày 18/9/2019.
Tải về
Cấp phép xây dựng - 24/GPXD-SXD ngày 14/6/2016;
- 26/GPXD ngày 07/7/2017;
- 31/GPXD ngày 14/8/2017;
- 33/GPXD ngày 24/8/2017;
- 42/GPXD ngày 05/10/2017;
- 47/GPXD ngày 30/10/2017;
- 17/GPXD ngày 23/5/2018;
- 43/GPXD ngày 06/9/2019
Tải về
Đủ điều kiện bán nhà ở trong tương lai - 2995/SXD-QLN ngày 27/11/2017;
- 3287/SXD-QLN ngày 25/12/2017;
- 829/SXD-QLN ngày 27/3/2018.
Tải về

 

Thông tin chung

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tổ chức nhà Quốc gia NHO.Jsc
Địa điểm và quy mô Khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TPLX, tỉnh An Giang
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian Tổng Đầu tư dự kiến: 180.000.000.000 (một trăm tám mươi tỷ VNĐ)

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư - Quyết định Số 1556/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 của UBND tỉnh An Giang. Tải về
Phê duyệt quy hoạch - Quyết định Số 1555/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND thành phố Long Xuyên Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công Văn bản Số 76/SXD-PTĐT.TTHC ngày 12/9/2014 của Sở Xây dựng Tải về
Cấp phép xây dựng - 23/GPXD-SXD ngày 07/6/2016; Tải về
Đủ điều kiện bán nhà ở trong tương lai Thẩm định giá bán NƠXH Tải về
Danh sách Khách hàng đăng ký mua, thuê và Hủy nhu cầu mua, thuê Danh dách khách hàng Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang
Địa điểm và quy mô 'Phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên; Diện tích 6.532 m2
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian 162,21 tỷ đồng; giai đoạn 2014 2021

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư '- 845/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 của UBND tỉnh An Giang.
- 1334/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh An Giang.
Tải về
Phê duyệt quy hoạch 'Quyết định số 439/QĐ-SXD ngày 06/3/2014 của Sở Xây dựng về điều chỉnh một phần Quy định quản lý xây dựng dự án khu dân cư Tây Đại học An Giang. Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công/td> - Văn bản số 933/SXD-PTĐT ngày 18/10/2013. Tải về
Cấp phép xây dựng - 01/GPXD-SXD 0214; Tải về
Danh sách khách hàng Danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua nhà hoặc hủy nhu cầu Tải về

Thông tin chung

Chủ đầu tư Công ty TNHH Tổ chức nhà Quốc gia Bình Dương
Địa điểm và quy mô xã Bình Hòa, huyện Châu Thành , tỉnh An Giang; Diên tích: 66.433,3 m2, (637 nhà liên kế, 252 căn hộ chung cư)
Tổng đầu tư dự kiến và thời gian 630 tỷ đồng; giai đoạn 2018 -2022;

Các văn bản liên quan

Văn bản liên quan Nội dung Toàn văn
Chủ trương đầu tư '- 72/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh An Giang.
- 2019/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh An Giang.
Tải về
Phê duyệt quy hoạch - 3819/QĐ-UBND ngày 25/12/2017; - 468/QĐ-UBND ngày 07/3/2018;
- 1685/QĐ-UBND ngày 18/7/2018;
- 1104/QĐ-UBND ngày 09/5/2019;
- 1045/QĐ-UBND ngày 11/5/2020.
Tải về
Thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công/td> - Văn bản số 917/SXD-QLXD ngày 03/4/2018;
- 4392/SXD-GĐXD ngày 16/12/2020;
- 1614/SXD-CCGĐ ngày 04/6/2018;
- 266/SXD-CCGĐ ngày 24/01/2019;
- 1223/SXD-CCGĐ ngày 04/5/2019;
- 1793/SXD-GĐXD ngày 19/6/2019.
Tải về
Cấp phép xây dựng - 51/GPXD ngày 03/10/2018;
- 05/GPXD ngày 15/01/2019;
- 07/GPXD ngày 28/01/2019;
- 12/GPXD ngày 22/02/2019;
- 13/GPXD ngày 22/02/2019;
- 23/GPXD ngày 19/4/2019;
- 26/GPXD ngày 24/4/2019;
- 32/GPXD ngày 31/5/2019;
- 36/GPXD ngày 11/6/2019.
Tải về
Đủ điều kiện bán nhà ở trong tương lai Đủ điều kiện bán nhà ở trong tương lai Tải về
Danh sách khách hàng đăng ký mua nhà hoặc hủy nhu cầu mua Danh sách khách hàng đăng ký mua nhà hoặc hủy nhu cầu mua Tải về
DS khách hàng đã ký hợp đồng mua, thuê và DS khách hàng không còn nhu cầu mua, thuê Thông báo 3777/TB-SXD Tải về
DS khách hàng đã ký hợp đồng mua, thuê Tải về
DS khách hàng không còn nhu cầu mua, thuê Tải về