sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Công bố kết luận thanh tra đối với phòng kinh tế & hạ tầng huyện tri tôn, tịnh biên
Hoạt động thanh tra, kiểm tra

Công bố kết luận thanh tra đối với phòng kinh tế & hạ tầng huyện tri tôn, tịnh biên

02:02 15/10/2020

Thực hiện Quyết định số 510/QĐ-SXD ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Xây dựng thanh tra việc chấp hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép;

Thanh tra thẩm định Dự án đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế và dự toán xây dựng công trình; công tác kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng; kiểm tra về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tại Phòng KT-HT huyện Châu Thành năm 2020 và Kế hoạch tiến hành thanh tra số 24/KH-TTr ngày 18/8/2020 của Đoàn thanh tra.

Ngày 13/10/2020, Sở Xây dựng tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Tri Tôn và Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Tịnh Biên. Tham dự buổi Công bố kết luận thanh tra gồm có: ông Nguyễn Hoàng Việt, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng (chủ trì); Ông Nguyễn Đồng Nhật, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Ông Châu Kim Liên, Trưởng Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Tri Tôn; Ông Lê Ngọc Tấn, Trưởng Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Tịnh Biên và thành viên Đoàn thanh tra cùng các chuyên viên của đơn vị được thanh tra.

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng - Trưởng Đoàn thanh tra chỉ đạo cho Ông Nguyễn Đồng Nhật - Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng thông qua Kết luận thanh tra. Qua đó, các đại biểu dự họp đã trao đổi, thống nhất với nội dung Kết luận thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố Kết luận, Ông Nguyễn Hoàng Việt - Chánh Thanh tra Sở Xây đã ghi nhận việc triển khai, thực hiện tốt các quy định pháp luật liên quan đến các nội dung thanh tra của Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Tri Tôn; Tịnh Biên. Đồng thời, đề nghị Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Tri Tôn; Tịnh Biên khắc phục những tồn tại, thiếu sót và báo cáo kết quả về Sở Xây dựng theo quy định./.

 

Minh Chánh

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved