sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định về giấy phép xây dựng.
Hoạt động thanh tra, kiểm tra

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định về giấy phép xây dựng.

09:42 06/03/2019

Theo kế hoạch số 462/KH-SXD ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Sở Xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định về giấy phép xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng đã được Sở Xây dựng cấp phép trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Mục đích nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc chấp hành các quy định pháp luật về giấy phép xây dựng, về khởi công xây dựng công trình; Qua kiểm tra, xác định việc chấp hành các quy định pháp luật về giấy phép xây dựng của chủ đầu tư; xử lý vi phạm theo quy định pháp luật (nếu có).

Việc kiểm tra phải tuân thủ pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, các quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tính chính xác, khách quan về các nội dung cần kiểm tra, tiến độ thực hiện và chế độ báo cáo theo quy định.

Nội dung sẽ kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu đã được quy định trong giấy phép xây dựng, gồm:
-    Thông báo ngày khởi công xây dựng công trình;
-   Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công;
-   Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường;
-   Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
-   Kiểm tra hiện trạng xây dựng công trình.

Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định.

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved