sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn


Danh sách các phản ánh được phản hồi

-

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV

Ngày 07/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 466/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV với nội dung: “Cử tri thị trấn Long Bình (An Phú), đề nghị đầu tư bổ sung thêm 01 cụm dân cư vượt lũ để người dân trong vùng sạt lở không có đất cất nhà, có nơi ở ổn định”.

Trả lời : ( 10/03/2017 )

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin có ý kiến như sau:

 

Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1 và giai đoạn 2 được triển khai thực hiện từ năm 2001-2015 với tổng số 976/977 dự án đã hoàn thành (đạt tỷ lệ 99,9%), trong đó có 857 cụm, tuyến dân cư và 119 bờ bao khu dân cư có sẵn đã đảm bảo cho khoảng 191.000 hộ, với gần 1 triệu người dân vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long được sống an toàn ổn định. Riêng tỉnh An Giang đã xây dựng được 244/244 cụm, tuyến dân cư (đạt tỷ lệ 100%) với tổng số hộ theo quy hoạch là 41.729 hộ, đến nay có 39.975 hộ đã xây dựng nhà ở (đạt tỷ lệ 96%).

 

Tại Hội nghị tổng kết Chương trình - giai đoạn 2 (ngày 10/4/2015), Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan rà soát cụ thể số hộ phát sinh có hoàn cảnh tương tự đối tượng thuộc Chương trình giai đoạn 2; tổng hợp, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tiếp tục đầu tư các cụm, tuyến dân cư, giải quyết nhu cầu ổn định chỗ ở cho các hộ dân ở vùng ngập lũ, vùng sạt lở nguy hiểm (theo thông báo số 156/TB-VPCP ngày 27/4/2015 của Văn phòng Chính phủ).

 

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã tổng hợp nhu cầu đầu tư bổ sung dự án giai đoạn 2016-2020. Theo đó, có 05 địa phương có nhu cầu đầu tư bổ sung 130 dự án để đảm bảo cho 44.811 hộ dân có chỗ ở an toàn, ổn định. Riêng tỉnh An Giang có nhu cầu đầu tư bổ sung 39 cụm tuyến dân cư để hỗ trợ 7.066 hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở đã được tổng hợp vào nhu cầu chung để thực hiện trong giai đoạn 2016-2020; trong đó đã bao gồm 10 cụm, tuyến dân cư cho khoảng 2.500 hộ dân mà cử tri tỉnh An Giang kiến nghị. Tuy nhiên, Tỉnh không đề xuất đầu tư cụm tuyến dân cư tại thị trấn Long Bình. Bộ Xây dựng hiện đã đề xuất cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện giai đoạn 2016-2020 và trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 29/TTr-BXD ngày 07/4/2016.

 

Với trách nhiệm của mình, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với UBND tỉnh An Giang kiểm tra rà soát số lượng hộ dân trong vùng sạt lở tại thị trấn Long Bình để bổ sung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định đầu tư bổ sung cụm tuyến dân cư giai đoạn 2016-2020, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh An Giang chủ động hỗ trợ cho người dân trong vùng sạt lở theo cơ chế riêng của địa phương hoặc hỗ trợ lồng ghép theo chương trình có hỗ trợ về nhà ở của Chính phủ đang thực hiện trên địa bàn.

Xaydung.gov.vn

-

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV

Ngày 07/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 466/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV với nội dung: “Cử tri thị trấn Long Bình (An Phú), đề nghị đầu tư bổ sung thêm 01 cụm dân cư vượt lũ để người dân trong vùng sạt lở không có đất cất nhà, có nơi ở ổn định”.

Trả lời : ( 10/03/2017 )

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin có ý kiến như sau:

 

Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1 và giai đoạn 2 được triển khai thực hiện từ năm 2001-2015 với tổng số 976/977 dự án đã hoàn thành (đạt tỷ lệ 99,9%), trong đó có 857 cụm, tuyến dân cư và 119 bờ bao khu dân cư có sẵn đã đảm bảo cho khoảng 191.000 hộ, với gần 1 triệu người dân vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long được sống an toàn ổn định. Riêng tỉnh An Giang đã xây dựng được 244/244 cụm, tuyến dân cư (đạt tỷ lệ 100%) với tổng số hộ theo quy hoạch là 41.729 hộ, đến nay có 39.975 hộ đã xây dựng nhà ở (đạt tỷ lệ 96%).

 

Tại Hội nghị tổng kết Chương trình - giai đoạn 2 (ngày 10/4/2015), Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan rà soát cụ thể số hộ phát sinh có hoàn cảnh tương tự đối tượng thuộc Chương trình giai đoạn 2; tổng hợp, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tiếp tục đầu tư các cụm, tuyến dân cư, giải quyết nhu cầu ổn định chỗ ở cho các hộ dân ở vùng ngập lũ, vùng sạt lở nguy hiểm (theo thông báo số 156/TB-VPCP ngày 27/4/2015 của Văn phòng Chính phủ).

 

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã tổng hợp nhu cầu đầu tư bổ sung dự án giai đoạn 2016-2020. Theo đó, có 05 địa phương có nhu cầu đầu tư bổ sung 130 dự án để đảm bảo cho 44.811 hộ dân có chỗ ở an toàn, ổn định. Riêng tỉnh An Giang có nhu cầu đầu tư bổ sung 39 cụm tuyến dân cư để hỗ trợ 7.066 hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở đã được tổng hợp vào nhu cầu chung để thực hiện trong giai đoạn 2016-2020; trong đó đã bao gồm 10 cụm, tuyến dân cư cho khoảng 2.500 hộ dân mà cử tri tỉnh An Giang kiến nghị. Tuy nhiên, Tỉnh không đề xuất đầu tư cụm tuyến dân cư tại thị trấn Long Bình. Bộ Xây dựng hiện đã đề xuất cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện giai đoạn 2016-2020 và trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 29/TTr-BXD ngày 07/4/2016.

 

Với trách nhiệm của mình, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với UBND tỉnh An Giang kiểm tra rà soát số lượng hộ dân trong vùng sạt lở tại thị trấn Long Bình để bổ sung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định đầu tư bổ sung cụm tuyến dân cư giai đoạn 2016-2020, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh An Giang chủ động hỗ trợ cho người dân trong vùng sạt lở theo cơ chế riêng của địa phương hoặc hỗ trợ lồng ghép theo chương trình có hỗ trợ về nhà ở của Chính phủ đang thực hiện trên địa bàn.

Xaydung.gov.vn

-

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX

“Tình trạng sạt lở trên địa bàn thị xã Tân Châu ngày càng diễn biến phức tạp. Đề nghị sớm triển khai thực hiện dự án tuyến dân cư di dời khẩn cấp sạt lở Đông sông Hậu (nay là tuyến dân cư Long Hòa) xã Châu Phong nhằm đưa những hộ dân đã di dời khỏi vùng sạt lở có nơi ở ổn định”

Trả lời : ( 13/12/2016 )

Sở Xây dựng có ý kiến giải trình như sau:

Triển khai Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn II bổ sung (2016 – 2020), Bộ Xây dựng đã dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho tỉnh An Giang 39 cụm-tuyến, quy mô 169,52 ha, bố trí 7.066 nền trong đó có danh mục tuyến dân cư di dời khẩn cấp vùng sạt lở sông Hậu, xã Châu Phong (8,4 ha - 350 nền) của thị xã Tân Châu.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đã trình và Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan trước khi Thủ tướng Chính phủ quyết định triển khai thực hiện. Do đó, để kiện toàn công tác chuẩn bị đầu tư, đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn tất phương án quy hoạch tổng mặt bằng, rà soát đối tượng, khái toán tổng mức đầu tư và phương án cân đối tài chính đảm bảo phù hợp với các quy định của Chương trình để sẵn sàng triển khai thực hiện ngay sau khi Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

TVB (trích từ VB số 3316/SXD-VP)

-

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX

“Tình trạng sạt lở trên địa bàn thị xã Tân Châu ngày càng diễn biến phức tạp. Đề nghị sớm triển khai thực hiện dự án tuyến dân cư di dời khẩn cấp sạt lở Đông sông Hậu (nay là tuyến dân cư Long Hòa) xã Châu Phong nhằm đưa những hộ dân đã di dời khỏi vùng sạt lở có nơi ở ổn định”

Trả lời : ( 13/12/2016 )

Sở Xây dựng có ý kiến giải trình như sau:

Triển khai Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn II bổ sung (2016 – 2020), Bộ Xây dựng đã dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho tỉnh An Giang 39 cụm-tuyến, quy mô 169,52 ha, bố trí 7.066 nền trong đó có danh mục tuyến dân cư di dời khẩn cấp vùng sạt lở sông Hậu, xã Châu Phong (8,4 ha - 350 nền) của thị xã Tân Châu.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đã trình và Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan trước khi Thủ tướng Chính phủ quyết định triển khai thực hiện. Do đó, để kiện toàn công tác chuẩn bị đầu tư, đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn tất phương án quy hoạch tổng mặt bằng, rà soát đối tượng, khái toán tổng mức đầu tư và phương án cân đối tài chính đảm bảo phù hợp với các quy định của Chương trình để sẵn sàng triển khai thực hiện ngay sau khi Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

TVB (trích từ VB số 3316/SXD-VP)

-

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX (Tri Tôn)

“Đề nghị tỉnh sớm khắc phục tình trạng nước ngập mặt đường vào mùa mưa tại các đoạn đường vào Trường Đại học An Giang, Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang”

Trả lời : ( 13/12/2016 )

Sở Xây dựng có ý kiến giải trình như sau:

a) Về hiện trạng hệ thống thoát nước của công trình:

Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa theo thiết kế được kết nối với các tuyến cống thoát nước của đường Ung Văn Khiêm (02 điểm), đường Nguyễn Văn Linh (01 điểm), đường Dương Bạch Mai (01 điểm) bằng cống bê tông cốt thép, có đường kính 400 mm, đảm bảo yêu cầu hoạt động.

Hệ thống thoát nước thải của dự án được kết nối với tuyến cống thoát nước thải của đường Dương Bạch Mai. Bằng cống bê tông cốt thép, có đường kính 300 mm, đảm bảo yêu cầu hoạt động.

Hiện tại hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải của công trình đã được thi công hoàn thành và đấu nối vào các tuyến thoát nước theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo khả năng hoạt động của dự án; hiện trạng bên trong và bên ngoài công trình không nhận thấy bị đọng nước.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân sống trong khu vực thì trong mùa mưa với những cơn mưa lớn kéo dài cộng với thời điểm triều cường dâng cao thì các tuyến đường Ung Văn Khiêm, đường Nguyễn Văn Linh và đường Dương Bạch Mai xung quanh công trình (kể cả đoạn đường Ung Văn Khiêm trước cổng Đại học An Giang) đều bị ngập và mất nhiều thời gian để có thể thoát hết lượng nước ngập.

b) Nguyên nhân:

Đường Ung Văn Khiêm được xây dựng trên nền khu vực san lấp, nền đất nguyên thổ bị lún theo thời gian; cao độ mặt đường thấp hơn cao độ mực nước lũ năm 2011 khoảng 0,46 - 0,48m (cao độ đo được tại: điểm tim đường Ung Văn Khiêm trước cổng chính công trình Bệnh viện là: 2.340, điểm giao giữa đường Ung Văn Khiêm và đường Nguyễn Văn Linh là: 2.320; cao độ mực nước lũ lớn nhất năm 2011 là: 2.800).

Hệ thống thoát nước hiện trạng đường Ung Văn Khiêm được đấu nối với đường Hà Hoàng Hổ. Tuy nhiên, hệ thống thoát nước này không hoạt động tốt do nhiều hố ga bị hư hỏng hoặc lấp đầy rác (đặc biệt là khu vực trước cổng công trình Bệnh viện và hàng rào trường Đại học An Giang - đã hình thành khu vực chứa rác thải), không được nạo vét, thông tuyến.

Tóm lại: Với cao trình mặt đường thấp; hệ thống thu gom, thoát nước vận hành không tốt, cùng với sự tập trung khối lượng nước mặt lớn từ các tuyến đường khác thì việc ngập úng đường Ung Văn Khiêm là không thể tránh khỏi.

c) Giải pháp và kết thực hiện:

Để khắc phục tạm thời tình trạng đọng nước trên tuyến đường, Sở Xây dựng đã có công văn 767/SXD-PTĐT ngày 19/5/2015 đề nghị Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị An Giang phối hợp với UBND thành phố Long Xuyên sớm tiến hành sửa chữa, cải tạo hệ thống hố ga thu nước, nạo vét hệ thống cống rãnh đảm bảo viêc tiêu thoát nước cho khu vực được thông suốt theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 14/5/2015.

Hiện nay, dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ đường Hà Hoàng Hổ đến đường Võ Thị Sáu) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 với quy mô đầu tư gồm các hạng mục: Đường giao thông; Hệ thống thoát nước; Hệ thống cấp nước và Di dời đường dây trung thế, trạm biến áp. Dự án sẽ được khởi công vào tháng 12 năm 2016. Sau khi công trình hoàn thành sẽ khắc phục được tình trạng nước ngập mặt đường vào mùa mưa tại các đoạn đường vào Trường Đại học An Giang, Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang.

TVB (trích từ VB số 3316/SXD-VP)

-

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX (Tri Tôn)

“Đề nghị tỉnh sớm khắc phục tình trạng nước ngập mặt đường vào mùa mưa tại các đoạn đường vào Trường Đại học An Giang, Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang”

Trả lời : ( 13/12/2016 )

Sở Xây dựng có ý kiến giải trình như sau:

a) Về hiện trạng hệ thống thoát nước của công trình:

Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa theo thiết kế được kết nối với các tuyến cống thoát nước của đường Ung Văn Khiêm (02 điểm), đường Nguyễn Văn Linh (01 điểm), đường Dương Bạch Mai (01 điểm) bằng cống bê tông cốt thép, có đường kính 400 mm, đảm bảo yêu cầu hoạt động.

Hệ thống thoát nước thải của dự án được kết nối với tuyến cống thoát nước thải của đường Dương Bạch Mai. Bằng cống bê tông cốt thép, có đường kính 300 mm, đảm bảo yêu cầu hoạt động.

Hiện tại hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải của công trình đã được thi công hoàn thành và đấu nối vào các tuyến thoát nước theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo khả năng hoạt động của dự án; hiện trạng bên trong và bên ngoài công trình không nhận thấy bị đọng nước.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân sống trong khu vực thì trong mùa mưa với những cơn mưa lớn kéo dài cộng với thời điểm triều cường dâng cao thì các tuyến đường Ung Văn Khiêm, đường Nguyễn Văn Linh và đường Dương Bạch Mai xung quanh công trình (kể cả đoạn đường Ung Văn Khiêm trước cổng Đại học An Giang) đều bị ngập và mất nhiều thời gian để có thể thoát hết lượng nước ngập.

b) Nguyên nhân:

Đường Ung Văn Khiêm được xây dựng trên nền khu vực san lấp, nền đất nguyên thổ bị lún theo thời gian; cao độ mặt đường thấp hơn cao độ mực nước lũ năm 2011 khoảng 0,46 - 0,48m (cao độ đo được tại: điểm tim đường Ung Văn Khiêm trước cổng chính công trình Bệnh viện là: 2.340, điểm giao giữa đường Ung Văn Khiêm và đường Nguyễn Văn Linh là: 2.320; cao độ mực nước lũ lớn nhất năm 2011 là: 2.800).

Hệ thống thoát nước hiện trạng đường Ung Văn Khiêm được đấu nối với đường Hà Hoàng Hổ. Tuy nhiên, hệ thống thoát nước này không hoạt động tốt do nhiều hố ga bị hư hỏng hoặc lấp đầy rác (đặc biệt là khu vực trước cổng công trình Bệnh viện và hàng rào trường Đại học An Giang - đã hình thành khu vực chứa rác thải), không được nạo vét, thông tuyến.

Tóm lại: Với cao trình mặt đường thấp; hệ thống thu gom, thoát nước vận hành không tốt, cùng với sự tập trung khối lượng nước mặt lớn từ các tuyến đường khác thì việc ngập úng đường Ung Văn Khiêm là không thể tránh khỏi.

c) Giải pháp và kết thực hiện:

Để khắc phục tạm thời tình trạng đọng nước trên tuyến đường, Sở Xây dựng đã có công văn 767/SXD-PTĐT ngày 19/5/2015 đề nghị Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị An Giang phối hợp với UBND thành phố Long Xuyên sớm tiến hành sửa chữa, cải tạo hệ thống hố ga thu nước, nạo vét hệ thống cống rãnh đảm bảo viêc tiêu thoát nước cho khu vực được thông suốt theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 14/5/2015.

Hiện nay, dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ đường Hà Hoàng Hổ đến đường Võ Thị Sáu) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 với quy mô đầu tư gồm các hạng mục: Đường giao thông; Hệ thống thoát nước; Hệ thống cấp nước và Di dời đường dây trung thế, trạm biến áp. Dự án sẽ được khởi công vào tháng 12 năm 2016. Sau khi công trình hoàn thành sẽ khắc phục được tình trạng nước ngập mặt đường vào mùa mưa tại các đoạn đường vào Trường Đại học An Giang, Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang.

TVB (trích từ VB số 3316/SXD-VP)

-

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX (Tân Châu, Tri Tôn, Chợ Mới)

“Đề nghị sớm triển khai vốn để xây dựng nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở tại các địa phương”

Trả lời : ( 13/12/2016 )

Sở Xây dựng có ý kiến giải trình như sau:

Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh đã được triển khai hoàn thành giai đoạn 1 với tổng số 2.020 hộ (xây mới 1.414, sửa chữa 606 hộ), trong đó thị xã Tân Châu 275 hộ (xây mới 193 hộ, sửa chữa 82 hộ), huyện Chợ Mới 204 (xây mới 118 hộ, sửa chữa 86 hộ), huyện Tri Tôn 415 hộ (xây mới 348 hộ, sửa chữa 67 hộ). Để tiếp tục triển khai giai đoạn 2, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2308/QĐ-UBND 17/8/2016 điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định và đã được ghi nhận (văn bản số 3898/LĐTBH-NCC ngày 07/10/2016) với tổng số 3.762 hộ (xây mới 1.727 hộ, sửa chữa 2.035 hộ), trong đó thị xã Tân Châu 463 hộ (xây mới 188 hộ, sửa chữa 275 hộ), huyện Chợ Mới 371 hộ (xây mới 93 hộ, sửa chữa 278 hộ, huyện Tri Tôn 672 hộ (xây mới 418 hộ, sửa chữa 254 hộ).

Căn cứ văn bản số 1605/UBND-KTTH ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh về phân bố kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2017; theo đó, dự kiến năm 2017 nguồn vốn ngân sách trung ương sẽ được phân bổ 35 tỷ đồng để thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 29/11/2016 Sở Xây dựng đã có văn bản số 3228/SXD-QLN đề nghị các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập danh sách hộ người có công thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg chuẩn bị triển khai năm 2017. Để chuẩn bị chuẩn bị sẵn sàng triển khai thực hiện khi có nguồn vốn của trung ương, đề nghị UBND các huyện Chợ Mới, Tri Tôn và thị xã Tân Châu chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, lập danh sách hộ người có công thuộc diện đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20/12/2016 để tổng hợp, trình UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ năm 2017.

TVB (trích từ VB số 3316/SXD-VP)

-

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX (Tân Châu, Tri Tôn, Chợ Mới)

“Đề nghị sớm triển khai vốn để xây dựng nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở tại các địa phương”

Trả lời : ( 13/12/2016 )

Sở Xây dựng có ý kiến giải trình như sau:

Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh đã được triển khai hoàn thành giai đoạn 1 với tổng số 2.020 hộ (xây mới 1.414, sửa chữa 606 hộ), trong đó thị xã Tân Châu 275 hộ (xây mới 193 hộ, sửa chữa 82 hộ), huyện Chợ Mới 204 (xây mới 118 hộ, sửa chữa 86 hộ), huyện Tri Tôn 415 hộ (xây mới 348 hộ, sửa chữa 67 hộ). Để tiếp tục triển khai giai đoạn 2, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2308/QĐ-UBND 17/8/2016 điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định và đã được ghi nhận (văn bản số 3898/LĐTBH-NCC ngày 07/10/2016) với tổng số 3.762 hộ (xây mới 1.727 hộ, sửa chữa 2.035 hộ), trong đó thị xã Tân Châu 463 hộ (xây mới 188 hộ, sửa chữa 275 hộ), huyện Chợ Mới 371 hộ (xây mới 93 hộ, sửa chữa 278 hộ, huyện Tri Tôn 672 hộ (xây mới 418 hộ, sửa chữa 254 hộ).

Căn cứ văn bản số 1605/UBND-KTTH ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh về phân bố kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2017; theo đó, dự kiến năm 2017 nguồn vốn ngân sách trung ương sẽ được phân bổ 35 tỷ đồng để thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 29/11/2016 Sở Xây dựng đã có văn bản số 3228/SXD-QLN đề nghị các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập danh sách hộ người có công thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg chuẩn bị triển khai năm 2017. Để chuẩn bị chuẩn bị sẵn sàng triển khai thực hiện khi có nguồn vốn của trung ương, đề nghị UBND các huyện Chợ Mới, Tri Tôn và thị xã Tân Châu chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, lập danh sách hộ người có công thuộc diện đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20/12/2016 để tổng hợp, trình UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ năm 2017.

TVB (trích từ VB số 3316/SXD-VP)

-

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX (Long Xuyên)

“Sớm lắp trả lại hiện trạng mặt đường như ban đầu đối với những đoạn đường sau khi đã thi công xong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố”

Trả lời : ( 13/12/2016 )

Sở Xây dựng có ý kiến giải trình như sau:

Về thời gian thi công hoàn trả mặt bằng các tuyến đường: Theo cam kết của Cty Cổ phần Điện nước An Giang tại văn bản số 1456/CTCPĐN-DALX ngày 01/12/2016 thì đối với các tuyến đường thi công mới, việc tái lập hoàn trả mặt bằng hiện trạng phải được hoàn thành trong vòng 45 ngày kể từ ngày lắp đặt xong tuyến ống. Thời gian từ khi đào đường đến khi lắp đặt xong tuyến ống là 14 ngày.

Ngoài ra, theo cam kết trên của Cty Cổ phần Điện nước An Giang và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng có văn bản số 3266/SXD-CCGĐ ngày 02/12/2016 đề nghị Cty Cổ phần Điện nước An Giang yêu cầu đơn vị thi công hạng mục Hệ thống thoát nước thải tạm ngưng đào mới các tuyến đường, tập trung hoàn trả mặt bằng láng nhựa hoặc thảm bê tông nhựa các tuyến đường đang thi công trước ngày 20/01/2017 nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, đi lại của người dân trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Trường hợp cần thiết đào để thi công các tuyến đường mới thì đơn vị thi công phải có biên bản cam kết thực hiện hoàn trả mặt bằng hoàn thành trước ngày 20/01/2017.

TVB (trích từ VB số 3316/SXD-VP)

-

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX (Long Xuyên)

“Sớm lắp trả lại hiện trạng mặt đường như ban đầu đối với những đoạn đường sau khi đã thi công xong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố”

Trả lời : ( 13/12/2016 )

Sở Xây dựng có ý kiến giải trình như sau:

Về thời gian thi công hoàn trả mặt bằng các tuyến đường: Theo cam kết của Cty Cổ phần Điện nước An Giang tại văn bản số 1456/CTCPĐN-DALX ngày 01/12/2016 thì đối với các tuyến đường thi công mới, việc tái lập hoàn trả mặt bằng hiện trạng phải được hoàn thành trong vòng 45 ngày kể từ ngày lắp đặt xong tuyến ống. Thời gian từ khi đào đường đến khi lắp đặt xong tuyến ống là 14 ngày.

Ngoài ra, theo cam kết trên của Cty Cổ phần Điện nước An Giang và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng có văn bản số 3266/SXD-CCGĐ ngày 02/12/2016 đề nghị Cty Cổ phần Điện nước An Giang yêu cầu đơn vị thi công hạng mục Hệ thống thoát nước thải tạm ngưng đào mới các tuyến đường, tập trung hoàn trả mặt bằng láng nhựa hoặc thảm bê tông nhựa các tuyến đường đang thi công trước ngày 20/01/2017 nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, đi lại của người dân trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Trường hợp cần thiết đào để thi công các tuyến đường mới thì đơn vị thi công phải có biên bản cam kết thực hiện hoàn trả mặt bằng hoàn thành trước ngày 20/01/2017.

TVB (trích từ VB số 3316/SXD-VP)

-

Xin chủ trương thực hiện dự án “Khu tái định cư cầu Tân An"

Sở Xây dựng tiếp nhận văn bản số 235/UBND-ĐTXD ngày 24/3/2016 của UBND thị xã Tân Châu về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng Khu tái định cư cầu Tân An. Trong đó đề nghị Sở xây dựng tham mưu UBND tỉnh giao UBND thị xã thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Khu tái định cư cầu Tân An với quy mô 300 nền tái định cư và tiếp tục hỗ trợ địa phương mời gọi và hướng dẫn doanh nghiệp đầu tư dự án Khu dân cư đường dẫn cầu Tân An phần còn lại theo quy hoạch đã được phê duyệt

Trả lời : ( 31/03/2016 )

Sau khi rà soát, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

 

1. Theo quy hoạch chi tiết xây dựng “Khu dân cư đường dẫn cầu Tân An” (có quy mô sử dụng đất là 41 ha) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 15/10/2013, trong đó diện tích đất dành để xây dựng nhà tái định cư là 3,24 ha. Để triển khai dự án “Khu dân cư đường dẫn cầu Tân An” (trong đó có khu tái định cư), năm 2015 Sở Xây dựng đã công bố thông tin dự án theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ và chỉ có Công ty cổ phần xây dựng Thương mại và đầu tư Huy Ngọc Hưng (gọi tắt là Công ty Huy Ngọc Hưng) đăng ký làm chủ đầu tư dự án nhưng đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa hoàn chỉnh hồ sơ năng lực theo quy định.

 

Vì vậy, để giải quyết nhu cầu bức xúc về chỗ ở tái định cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng cầu Tân An, đề nghị UBND tỉnh chấp thuận     giao cho UBND thị xã Tân Châu làm chủ đầu tư dự án “Khu tái định cư cầu Tân An” theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh nêu trong Thông báo số 275/TB-VPUBND ngày 19/10/2015 về Kết luận của Trưởng ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng năm 2015 (cho tiến hành kiểm tra và đánh giá năng lực, tiến độ triển khai dự án , nếu doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện theo quy định thì tiến hành thu hồi dự án và giao lại thị xã Tân Châu tiếp tục triển khai. Đồng ý chủ trương cho địa phương mượn vốn đầu tư, sau khi bán nền sẽ hoàn trả ngân sách tỉnh).

 

Lưu ý khi triển khai thực hiện dự án Khu tái định cư, UBND thị xã Tân Châu phải bám sát quy mô sử dụng đất dành để xây dựng nhà tái định cư theo quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt.

 

2. Đối với phần còn lại của dự án phát triển nhà ở thương mại “Khu dân cư đường dẫn cầu Tân An”, đề nghị UBND thị xã Tân Châu hướng dẫn Công ty Huy Ngọc Hưng liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn triển khai thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư (nếu doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu về năng lực). Ngoài ra, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với UBND thị xã Tân Châu mời gọi các doanh nghiệp có năng lực khác để thực hiện dự án này.

 

Nguồn: TVB biên tập từ 588/SXD-QLN

-

Xin chủ trương thực hiện dự án “Khu tái định cư cầu Tân An"

Sở Xây dựng tiếp nhận văn bản số 235/UBND-ĐTXD ngày 24/3/2016 của UBND thị xã Tân Châu về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng Khu tái định cư cầu Tân An. Trong đó đề nghị Sở xây dựng tham mưu UBND tỉnh giao UBND thị xã thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Khu tái định cư cầu Tân An với quy mô 300 nền tái định cư và tiếp tục hỗ trợ địa phương mời gọi và hướng dẫn doanh nghiệp đầu tư dự án Khu dân cư đường dẫn cầu Tân An phần còn lại theo quy hoạch đã được phê duyệt

Trả lời : ( 31/03/2016 )

Sau khi rà soát, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

 

1. Theo quy hoạch chi tiết xây dựng “Khu dân cư đường dẫn cầu Tân An” (có quy mô sử dụng đất là 41 ha) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 15/10/2013, trong đó diện tích đất dành để xây dựng nhà tái định cư là 3,24 ha. Để triển khai dự án “Khu dân cư đường dẫn cầu Tân An” (trong đó có khu tái định cư), năm 2015 Sở Xây dựng đã công bố thông tin dự án theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ và chỉ có Công ty cổ phần xây dựng Thương mại và đầu tư Huy Ngọc Hưng (gọi tắt là Công ty Huy Ngọc Hưng) đăng ký làm chủ đầu tư dự án nhưng đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa hoàn chỉnh hồ sơ năng lực theo quy định.

 

Vì vậy, để giải quyết nhu cầu bức xúc về chỗ ở tái định cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng cầu Tân An, đề nghị UBND tỉnh chấp thuận     giao cho UBND thị xã Tân Châu làm chủ đầu tư dự án “Khu tái định cư cầu Tân An” theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh nêu trong Thông báo số 275/TB-VPUBND ngày 19/10/2015 về Kết luận của Trưởng ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng năm 2015 (cho tiến hành kiểm tra và đánh giá năng lực, tiến độ triển khai dự án , nếu doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện theo quy định thì tiến hành thu hồi dự án và giao lại thị xã Tân Châu tiếp tục triển khai. Đồng ý chủ trương cho địa phương mượn vốn đầu tư, sau khi bán nền sẽ hoàn trả ngân sách tỉnh).

 

Lưu ý khi triển khai thực hiện dự án Khu tái định cư, UBND thị xã Tân Châu phải bám sát quy mô sử dụng đất dành để xây dựng nhà tái định cư theo quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt.

 

2. Đối với phần còn lại của dự án phát triển nhà ở thương mại “Khu dân cư đường dẫn cầu Tân An”, đề nghị UBND thị xã Tân Châu hướng dẫn Công ty Huy Ngọc Hưng liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn triển khai thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư (nếu doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu về năng lực). Ngoài ra, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với UBND thị xã Tân Châu mời gọi các doanh nghiệp có năng lực khác để thực hiện dự án này.

 

Nguồn: TVB biên tập từ 588/SXD-QLN

-

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện An Phú trước kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh, khóa VIII.

“Ấp Vĩnh Phát, xã Phú Lộc, huyện An Phú có tuyến đường đất dài 09km thường ngập sâu vào mùa lũ, điện phục vụ sinh hoạt chưa có. Đề nghị có chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng tuyến dân cư tại khu vực này nhằm đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống của người dân”.

Trả lời : ( 25/11/2015 )

Sở Xây dựng báo cáo như sau: Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ, huyện An Phú đã được đầu tư 42 cụm/tuyến (giai đoạn I: 37 cụm/tuyến; giai đoạn II: 05 cụm/tuyến) với quy mô diện tích 191,85 ha; tạo được 8.633 nền; tổng mức đầu tư trên 284 tỷ đồng, trong đó xã Vĩnh Lộc được bố trí 06 cụm/tuyến (chủ yếu tập trung trên địa bàn các ấp Vĩnh Lợi, ấp 1, ấp 2 và ấp 3) với diện tích 20,15 ha; tạo được 1.070 nền nhà để bố trí cho đối tượng là các hộ thường xuyên bị đe dọa nguy hiểm bởi lũ lụt, sạt lở. Riêng ấp Vĩnh Phát trước đây thuộc xã Phú Lộc, huyện Tân Châu (nay là thị xã) nay thuộc xã Vĩnh Lộc, có vị trí nằm tiếp giáp kênh Bảy xã, là địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện An Phú. 1. Về xây dựng tuyến dân cư: Chương trình xây dựng cụm/tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2 kéo dài đang trong giai đoạn dự thảo lấy ý kiến của Bộ, ngành và UBND các tỉnh có liên quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Đối với đề nghị đầu tư cụm/tuyến dân cư vượt lũ của ấp Vĩnh Phát, xã Vĩnh Lộc, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với UBND huyện An thực hiện rà soát kỷ số hộ có nhu cầu trên địa bàn ấp Vĩnh Phát để xác định chính xác quy mô cần đầu tư. Đồng thời, dự kiến địa điểm, ước tính nhu cầu vốn đầu tư xây dựng và cam kết của các hộ dân sẽ vào ở trên cụm/tuyến dân cư mới làm cơ sở cho Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị và tranh thủ với bộ, ngành Trung ương bổ sung thêm danh mục đầu tư cụm/tuyến dân cư cho ấp này. 2. Về đầu tư cơ sở hạ tầng cho ấp Vĩnh Phát: đề nghị UBND huyện An Phú chỉ đạo các ngành chức năng của huyện tổ chức khảo sát, lập kế hoạch, nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xác định lộ trình thực hiện phù hợp với khả năng ngân sách. Đồng thời, làm cơ sở cho các sở, ngành cấp tỉnh hỗ trợ địa phương lồng ghép các chương trình mục tiêu trên địa bàn huyện hoặc tranh thủ các cơ hội đầu tư bằng nguồn vốn khác (nếu có) để thực hiện đầu tư.

-

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện An Phú trước kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh, khóa VIII.

“Ấp Vĩnh Phát, xã Phú Lộc, huyện An Phú có tuyến đường đất dài 09km thường ngập sâu vào mùa lũ, điện phục vụ sinh hoạt chưa có. Đề nghị có chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng tuyến dân cư tại khu vực này nhằm đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống của người dân”.

Trả lời : ( 25/11/2015 )

Sở Xây dựng báo cáo như sau: Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ, huyện An Phú đã được đầu tư 42 cụm/tuyến (giai đoạn I: 37 cụm/tuyến; giai đoạn II: 05 cụm/tuyến) với quy mô diện tích 191,85 ha; tạo được 8.633 nền; tổng mức đầu tư trên 284 tỷ đồng, trong đó xã Vĩnh Lộc được bố trí 06 cụm/tuyến (chủ yếu tập trung trên địa bàn các ấp Vĩnh Lợi, ấp 1, ấp 2 và ấp 3) với diện tích 20,15 ha; tạo được 1.070 nền nhà để bố trí cho đối tượng là các hộ thường xuyên bị đe dọa nguy hiểm bởi lũ lụt, sạt lở. Riêng ấp Vĩnh Phát trước đây thuộc xã Phú Lộc, huyện Tân Châu (nay là thị xã) nay thuộc xã Vĩnh Lộc, có vị trí nằm tiếp giáp kênh Bảy xã, là địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện An Phú. 1. Về xây dựng tuyến dân cư: Chương trình xây dựng cụm/tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2 kéo dài đang trong giai đoạn dự thảo lấy ý kiến của Bộ, ngành và UBND các tỉnh có liên quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Đối với đề nghị đầu tư cụm/tuyến dân cư vượt lũ của ấp Vĩnh Phát, xã Vĩnh Lộc, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với UBND huyện An thực hiện rà soát kỷ số hộ có nhu cầu trên địa bàn ấp Vĩnh Phát để xác định chính xác quy mô cần đầu tư. Đồng thời, dự kiến địa điểm, ước tính nhu cầu vốn đầu tư xây dựng và cam kết của các hộ dân sẽ vào ở trên cụm/tuyến dân cư mới làm cơ sở cho Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị và tranh thủ với bộ, ngành Trung ương bổ sung thêm danh mục đầu tư cụm/tuyến dân cư cho ấp này. 2. Về đầu tư cơ sở hạ tầng cho ấp Vĩnh Phát: đề nghị UBND huyện An Phú chỉ đạo các ngành chức năng của huyện tổ chức khảo sát, lập kế hoạch, nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xác định lộ trình thực hiện phù hợp với khả năng ngân sách. Đồng thời, làm cơ sở cho các sở, ngành cấp tỉnh hỗ trợ địa phương lồng ghép các chương trình mục tiêu trên địa bàn huyện hoặc tranh thủ các cơ hội đầu tư bằng nguồn vốn khác (nếu có) để thực hiện đầu tư.

-

Đăng ký giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng

Sở Xây dựng vừa có văn bản số 2536/SXD-HĐXD gửi các chủ đầu tư, nhà thầu thi công trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký danh mục công trình tham dự giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình, giải thưởng Công trình chất lượng cao.

Trả lời : ( 05/11/2015 )
Responsive image
 

1. Điều kiện đối với công trình được đăng ký tham dự xét thưởng:
a) Các loại công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật có chất lượng cao, tiêu biểu từ cấp III trở lên.
b) Công trình đã được nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng tối thiểu hết thời gian bảo hành (đối với công trình tham dự Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng) và tối thiểu 12 tháng (đối với công trình tham dự Giải thưởng Công trình chất lượng cao) tính đến thời điểm đăng ký tham dự xét thưởng.
c) Công trình không có vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai, đấu thầu, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật liên quan.
d) Công trình đăng ký tham dự nhưng không đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao thì không được đăng ký tham dự Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng.

2. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có công trình được tặng giải thưởng:

Được các Bộ, ngành và UBND tỉnh sử dụng nguồn quỹ khen thưởng hằng năm để khen thưởng; được tôn vinh tại Lễ trao giải thưởng; được đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng và các phương tiện thông tin đại chúng; được quyền sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng của giải thưởng trong các hoạt động kinh doanh, tiếp thị.

3. Trình tự, thủ tục đăng ký:

a) Giới thiệu và đăng ký:
Trên cơ sở danh mục công trình đăng ký được tuyển chọn, chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính, tổng thầu thi công xây dựng (có sự thỏa thuận của Chủ đầu tư) nộp 03 bộ hồ sơ (đối với Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng ) hoặc 02 bộ hồ sơ (đối với Giải thưởng Công trình chất lượng cao) đăng ký công trình tham dự về Sở Xây dựng, để Sở Xây dựng phối hợp cùng với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xem xét, giới thiệu, đề cử công trình xây dựng có chất lượng cao, tiêu biểu trên địa bàn tỉnh tham dự giải thưởng, gửi Bộ Xây dựng trước ngày 01 tháng 9 hàng năm. Khuyến khích việc đăng ký từ khi khởi công xây dựng công trình.
b) Nội dung hồ sơ đăng ký:
- Đối với Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng: Thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 của Thông tư số 12/2013/TT-BXD.
- Đối với Giải thưởng Công trình chất lượng cao: Thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Điều 22 của Thông tư số 12/2013/TT-BXD.

Các chủ đầu tư, nhà thầu thi công trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký danh mục công trình tham dự giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình, giải thưởng Công trình chất lượng cao gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30 tháng 4 hàng năm, để rà soát, đánh giá trước khi tham mưu UBND tỉnh giới thiệu, đề cử công trình xây dựng có chất lượng cao, tiêu biểu trên địa bàn tỉnh tham dự giải thưởng.

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved