sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn


 • filter_1Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cloud_download
  Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, III cloud_download
  Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, cấp II cloud_download
  Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cloud_download
  Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cloud_download
  Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II cloud_download
  Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II cloud_download
  Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II cloud_download
  Thủ tục Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng hạng II, III cloud_download
  Thủ tục Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III cloud_download
  Thủ tục Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III cloud_download
  Thủ tục Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cloud_download
  Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B C cloud_download
  Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng). cloud_download
  Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (do lỗi cơ quan cấp). cloud_download
  Thủ tục Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (do mất, hư hỏng) cloud_download
  Thủ tục Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng II, III của cá nhân nước ngoài. cloud_download
  Thủ tục điều chỉnh cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C. cloud_download
  Thủ tục thẩm định và điều chỉnh thiêt kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. cloud_download
  Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III cloud_download
  Cấp gia hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III cloud_download
 • filter_2Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình Xây dựng
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình cloud_download
  Thủ tục Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng cloud_download
  Thủ tục Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, ... cloud_download
  Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin cloud_download
  Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh. cloud_download
  Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) cloud_download
 • filter_3Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
  Tên thủ tục Tải về
  Quy trình thẩm định nhiệm vụ (nhiệm vụ điều chỉnh) quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư cloud_download
  Cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc cloud_download
  Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề Kiến trúc (do CCHN bị mất, hư hòng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong CCHN kiến trúc). cloud_download
  Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề Kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp. cloud_download
  Gia hạn chứng chỉ hành nghề Kiến trúc cloud_download
  Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam. cloud_download
  Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam. cloud_download
  Quy trình thẩm định đồ án (đồ án điều chỉnh) quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng cloud_download
  Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cloud_download
 • filter_4Lĩnh vực Vật liệu xây dựng
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng cloud_download
 • filter_6Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. cloud_download
  Thủ tục Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. cloud_download
  Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư cloud_download
 • filter_7Lĩnh vực Nhà ở và công sở
  Tên thủ tục Tải về
  Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP cloud_download
  Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP cloud_download
  Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP cloud_download
  Thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh cloud_download
  Thủ tục gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài cloud_download
  Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước cloud_download
  Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cloud_download
  Thủ tục Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cloud_download
  Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh cloud_download
  Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh cloud_download
  Thủ tục công nhận hạng, công nhận lại hạng nhà chung cư cloud_download
  Thủ tục công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư cloud_download
  Thủ tục cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước cloud_download
  Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua cloud_download
 • filter_8Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật
  Tên thủ tục Tải về
  Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh cloud_download
 • filter_9TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
  Tên thủ tục Tải về
  TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện cloud_download
 • filter_9_plusTTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
  Tên thủ tục Tải về
  TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã cloud_download

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved