Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Tổng quanCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Cơ cấu Tổ chức
Ngày đăng: 03/01/2019

STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email
I. Lãnh đạo Sở    
1 Nguyễn Quốc Cường Giám đốc 0906 978 789 nqcuong@angiang.gov.vn
2 Trần Thanh Vũ Phó Giám đốc 0918 055 622 ttvu@angiang.gov.vn
3 Phan Duy Quang Phó Giám đốc 0913 970 258 pdquang@angiang.gov.vn
4 Nguyễn Ngọc Vệ Phó Giám đốc 0913 619 556 nnve@angiang.gov.vn
II. Văn phòng Sở

3957567

Fax: 3856513

 
1 Trương Văn Bằng Chánh Văn phòng 0919 789 920 tvbang@angiang.gov.vn
III. Phòng Giám định Xây dựng

3957846

 
1 Nguyễn Hồng Lĩnh Phó Trưởng phòng 0988 202 231 nhlinh02@angiang.gov.vn
2 Trần Ngọc Hiếu Ân Phó Trưởng phòng 0913 791 191 tnhan@angiang.gov.vn
IV. Phòng Quy hoạch - Kiến trúc

3857990

 
1 Lâm Hùng Tài Trưởng phòng 0918108666 lhtai@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Việt Cường Phó Trưởng phòng 0939993886 nvcuong@angiang.gov.vn
3 Phan Minh Tố Mai Phó Trưởng phòng 0918555805 pmtmai@angiang.gov.vn
V. Phòng QL nhà, Thị trường BĐS và Hạ tầng kỹ thuật

3855214

 
2 Lê Minh Điệt Phó Trưởng phòng 0908 001 617 lmdiet@angiang.gov.vn
3 Tô Bích Thủy Phó Trưởng phòng 0918 811 077 tbthuy@angiang.gov.vn
VI. Phòng Kinh tế,Vật liệu xây dựng-Quản lý xây dựng

3957848

 
1 Đặng Tiến Hưng Trưởng phòng 0918 000 443 dthung@angiang.gov.vn
2 Thang Nguyên Đạt Phó Trưởng phòng 0974 385 685 tndat@angiang.gov.vn
3 Huỳnh Hồng Huy Phó Trưởng phòng 0919637263 hhhuy01@angiang.gov.vn
VII. Thanh tra Sở

3852571

 
1 Vương Hoàng Thạch Chánh Thanh tra 0908 874 477 vhthach@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Đồng Nhật Phó Chánh Thanh tra 0857 575 845 ndnhat@angiang.gov.vn
VIII. Trung tâm tư vấn và Kiểm định Xây dựng

3955277

FAX: 3953619

 
1 Trần Anh Quân Giám đốc 0913877832 taquan@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Xuyên Phó Giám đốc 0983079880 ntxuyen@angiang.gov.vn


Nguồn :

Cơ cấu Tổ chức

Văn bản mới

 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn