Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Hoạt động thanh tra, kiểm traCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Kết luận thanh tra về việc thanh tra hoạt động quản lý xây dựng nhàở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn tỉnh An Giang
Ngày đăng: 11/01/2024

Ngày 08/01/2024, Đoàn thanh tra Quyết định số 92/QĐ-TTr của Sở Xây dựng đã ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-ĐTT về việc thanh tra hoạt động quản lý xây dựng nhàở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn tỉnh An Giang

 


Nguồn :

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Kết luận thanh tra về việc thanh tra hoạt động quản lý xây dựng nhàở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn bản mới

 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn