Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Hoạt động thanh tra, kiểm traCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Công bố kết luận thanh tra đối với phòng kinh tế & hạ tầng huyện tri tôn, tịnh biên
Ngày đăng: 15/10/2020

Thực hiện Quyết định số 510/QĐ-SXD ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Xây dựng thanh tra việc chấp hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép;

Thanh tra thẩm định Dự án đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế và dự toán xây dựng công trình; công tác kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng; kiểm tra về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tại Phòng KT-HT huyện Châu Thành năm 2020 và Kế hoạch tiến hành thanh tra số 24/KH-TTr ngày 18/8/2020 của Đoàn thanh tra.

Ngày 13/10/2020, Sở Xây dựng tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Tri Tôn và Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Tịnh Biên. Tham dự buổi Công bố kết luận thanh tra gồm có: ông Nguyễn Hoàng Việt, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng (chủ trì); Ông Nguyễn Đồng Nhật, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Ông Châu Kim Liên, Trưởng Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Tri Tôn; Ông Lê Ngọc Tấn, Trưởng Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Tịnh Biên và thành viên Đoàn thanh tra cùng các chuyên viên của đơn vị được thanh tra.

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng - Trưởng Đoàn thanh tra chỉ đạo cho Ông Nguyễn Đồng Nhật - Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng thông qua Kết luận thanh tra. Qua đó, các đại biểu dự họp đã trao đổi, thống nhất với nội dung Kết luận thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố Kết luận, Ông Nguyễn Hoàng Việt - Chánh Thanh tra Sở Xây đã ghi nhận việc triển khai, thực hiện tốt các quy định pháp luật liên quan đến các nội dung thanh tra của Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Tri Tôn; Tịnh Biên. Đồng thời, đề nghị Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Tri Tôn; Tịnh Biên khắc phục những tồn tại, thiếu sót và báo cáo kết quả về Sở Xây dựng theo quy định./.

 


Nguồn : Minh Chánh

Công bố kết luận thanh tra đối với phòng kinh tế & hạ tầng huyện tri tôn, tịnh biên

Văn bản mới

 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn