sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Cơ cấu Tổ chức
Tổng quan

Cơ cấu Tổ chức

03:34 03/01/2019

STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email
I. Lãnh đạo Sở    
1 Nguyễn Quốc Cường Giám đốc 0906 978 789 nqcuong@angiang.gov.vn
2 Trần Thanh Vũ Phó Giám đốc 0918 055 622 ttvu@angiang.gov.vn
3 Phan Duy Quang Phó Giám đốc 0913 970 258 pdquang@angiang.gov.vn
4 Nguyễn Ngọc Vệ Phó Giám đốc 0913 619 556 nnve@angiang.gov.vn
II. Văn phòng Sở

3957567

Fax: 3856513

 
1 Trương Văn Bằng Chánh Văn phòng 0919 789 920 tvbang@angiang.gov.vn
III. Phòng Giám định Xây dựng

3957846

 
1 Nguyễn Hồng Lĩnh Phó Trưởng phòng 0988 202 231 nhlinh02@angiang.gov.vn
2 Trần Ngọc Hiếu Ân Phó Trưởng phòng 0913 791 191 tnhan@angiang.gov.vn
IV. Phòng Quy hoạch - Kiến trúc

3857990

 
1 Lâm Hùng Tài Trưởng phòng 0918108666 lhtai@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Việt Cường Phó Trưởng phòng 0939993886 nvcuong@angiang.gov.vn
3 Phan Minh Tố Mai Phó Trưởng phòng 0918555805 pmtmai@angiang.gov.vn
V. Phòng QL nhà, Thị trường BĐS và Hạ tầng kỹ thuật

3855214

 
2 Lê Minh Điệt Phó Trưởng phòng 0908 001 617 lmdiet@angiang.gov.vn
3 Tô Bích Thủy Phó Trưởng phòng 0918 811 077 tbthuy@angiang.gov.vn
VI. Phòng Kinh tế,Vật liệu xây dựng-Quản lý xây dựng

3957848

 
1 Đặng Tiến Hưng Trưởng phòng 0918 000 443 dthung@angiang.gov.vn
2 Thang Nguyên Đạt Phó Trưởng phòng 0974 385 685 tndat@angiang.gov.vn
3 Huỳnh Hồng Huy Phó Trưởng phòng 0919637263 hhhuy01@angiang.gov.vn
VII. Thanh tra Sở

3852571

 
1 Vương Hoàng Thạch Chánh Thanh tra 0908 874 477 vhthach@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Đồng Nhật Phó Chánh Thanh tra 0857 575 845 ndnhat@angiang.gov.vn
VIII. Trung tâm tư vấn và Kiểm định Xây dựng

3955277

FAX: 3953619

 
1 Trần Anh Quân Giám đốc 0913877832 taquan@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Xuyên Phó Giám đốc 0983079880 ntxuyen@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved