sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Thông tin về Diễn đàn “Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ” năm 2022
Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Thông tin về Diễn đàn “Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ” năm 2022

11:46 28/10/2022

Sở Xây dựng An Giang xin thông tin đến các doanh nghiệp Xây dựng trên địa bàn tỉnh tiếp nhận thông tin và có nhu cầu đăng ký tham gia Diễn đàn “Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ” năm 2022

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved