sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn


Tên Tệp đính kèm
Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ 2020
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019
Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2019
Về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh
Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động nhà ở và thị trường bất động sản năm 2018
Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động nhà ở và thị trường bất động sản năm 2017
Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
V/v thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2016-2020
V/v triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh
Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 14/7/2016 của Chính phủ về hỗ trợ
Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung của Thủ tướng Chính phủ
Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015
Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng
Kế hoạch phát triển Ngành Xây dựng năm 2016
Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014
  • 1

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved