sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Danh bạ Thư điện tử
Thư điện tử

Danh bạ Thư điện tử

02:09 24/10/2018

STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email
I. Lãnh đạo Sở    
1 Nguyễn Thị Minh Thúy Giám đốc 0913 952 266 ntmthuy@angiang.gov.vn
2 Trần Thanh Vũ

Phó Giám đốc

0918 055 622 ttvu@angiang.gov.vn
3 Nguyễn Quốc Cường Phó Giám đốc 0906 978 789 nqcuong@angiang.gov.vn
II. Văn phòng Sở

3957567

Fax: 3856513

 
1 Vương Hoàng Thạch Chánh Văn phòng 0908 874 477 vhthach@angiang.gov.vn
2 Trương Văn Bằng Phó Chánh Văn phòng 0919 789 920 tvbang@angiang.gov.vn
3 Tô Bích Thủy Phó Chánh Văn phòng 0918 811 077 tbthuy@angiang.gov.vn
III. Phòng Kinh tế, Vật liệu xây dựng-Quản lý Xây dựng

3957848

 
1 Đặng Tiến Hưng Trưởng phòng 0918 000 443 dthung@angiang.gov.vn
2 Thang Nguyên Đạt Phó Trưởng phòng 0974 385 685 tndat@angiang.gov.vn
IV. Phòng Giám định Xây dựng

3957846

 
1 Phan Duy Quang Trưởng phòng 0913 970 258

pdquang@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Hồng Lĩnh

Phó Trưởng phòng

0988 202 231

nhlinh02@angiang.gov.vn

2 Trần Ngọc Hiếu Ân Phó Trưởng phòng 0913791191

tnhan@angiang.gov.vn

V. Phòng Quy hoạch - Kiến trúc

3857990

 
1 Lâm Hùng Tài Trưởng phòng 0918108666 lhtai@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Việt Cường Phó Trưởng phòng 0939993886 nvcuong@angiang.gov.vn
3 Phan Minh Tố Mai Phó Trưởng phòng 0918555805 pmtmai@angiang.gov.vn
VI. Phòng QL nhà, Thị trường BĐS và Hạ tầng kỹ thuật

3853834

 
1 Nguyễn Thanh Giao Phó Trưởng phòng 0906 993 377 ntgiao@angiang.gov.vn
2 Lê Minh Điệt Phó Trưởng phòng 0908 001 617 lmdiet@angiang.gov.vn
3 Dương Thái Phương Phó Trưởng phòng 0919 121 417 dtphuong03@angiang.gov.vn
IX. Thanh tra Sở

3852571

 
1 Nguyễn Hoàng Việt Chánh Thanh tra 0913 843 638 nhviet@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Đồng Nhật Phó Chánh Thanh tra 0857 575 845 ndnhat@angiang.gov.vn
X. Trung tâm tư vấn và Kiểm định Xây dựng

3955277

FAX: 3953619

 
1 Quan Minh Tấn Giám đốc    
2 Trần Anh Quân Phó Giám đốc    

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved