Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Quản lý nhà, TTBĐS và HTKTCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Thông báo mở bán nhà ở xã hội tại dự án “Nhà ở xã hội thấp tầng thuộc Khu đô thị mới Tây Sông Hậu” (đợt II)
Ngày đăng: 10/01/2024

Ngày 09/01/2024, sở Xây dựng tỉnh An Giang đã ban hành công văn số 106 /SXD-QLN&HTKT về việc thông báo mở bán nhà ở xã hội tại dự án “Nhà ở xã hội thấp tầng thuộc Khu đô thị mới Tây Sông Hậu” (đợt II)


Nguồn :

Thông báo mở bán nhà ở xã hội tại dự án “Nhà ở xã hội thấp tầng thuộc Khu đô thị mới Tây Sông Hậu” (đợt II)

Văn bản mới

 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn