Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Quản lý nhà, TTBĐS và HTKTCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Sở Xây dựng triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (QCVN 07:2023/BXD),
Ngày đăng: 22/01/2024

Ngày 18/01/2024, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã có công văn số 244/SXD-QLN&HTKT v/v triển khai Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng.

Trên cơ sở Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (QCVN 07:2023/BXD) vừa được ban hành, Sở Xây dựng triển khai một số nội dung chính cụ thể như sau:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (QCVN 07:2023/BXD) được ban hành kèm theo quy chuẩn cho các gồm các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật như sau:

- QCVN 07-1:2023 Công trình Cấp nước

- QCVN 07-2:2023 Công trình Thoát nước

- QCVN 07-3:2023 Công trình Hào và Tuy nen kỹ thuật

- QCVN 07-4:2023 Công trình Giao thông đô thị

- QCVN 07-5:2023 Công trình Cấp điện

- QCVN 07-6:2023 Công trình Cấp xăng dầu, khí đốt

- QCVN 07-7:2023 Công trình Chiếu sáng

- QCVN 07-8:2023 Công trình Viễn thông - QCVN 07-9:2023 Công trình Thu gom, Xử lý chất thải rắn và Nhà vệ sinh công cộng

- QCVN 07-10:2023 Công trình Nghĩa trang, Cơ sở hoả táng và Nhà tang lễ

2. Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024 và thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 ban hành QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật

Nội dung chi tiết thông tư đính kèm bên dưới.


Nguồn : Sở Xây dựng

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở Xây dựng triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (QCVN 07:2023/BXD),

Văn bản mới

 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn