Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Quản lý nhà, TTBĐS và HTKTCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Thông báo mở bán nhà ở xã hội tại dự án “Nhà ở xã hội – Khu đô thị Golden city An Giang” (Tòa T3 – T4, đợt V).
Ngày đăng: 06/06/2024

Ngày 06/6/2024, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã có Công văn số 2399/SXD-QLN&HTKT v/v thông báo mở bán nhà ở xã hội tại dự án “Nhà ở xã hội – Khu đô thịGolden city An Giang” (Tòa T3 – T4, đợt V).

Theo đó, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 34/2024/DAAG ngày 04/6/2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á (gọi tắt là công ty) về việc cung cấp Danh sách số căn nhà dự kiến bán, cho thuê của dự án “Nhà ở xã hội – Khu đô thị Golden city An Giang” (Tòa T3 – T4, đợt V).

Qua xem xét hồ sơ do Công ty cung cấp và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

I. Thông tin chung về Dự án (Theo Quyết định số 2767/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh An Giang)

1. Tên dự án: Nhà ở xã hội – Khu đô thị Golden city An Giang.

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á.

3. Địa điểm xây dựng: phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

4. Quy mô dự án:

- Quy mô nhà ở trong dự án: tổng diện tích đất của dư án: 43,39 ha.

- Sản phẩm: 658 nền nhà liên kế, 392 nền nhà biệt thự và 42.831 m² đất xây dựng nhà ở xã hội.

- Tổng số căn hộ (chung cư) nhà ở xã hội Tòa T3 – T4: 531 căn (từ tầng 02 đến tầng 10 thuộc toà nhà T3 – T4); Diện tích căn hộ từ: 35,4 m² - 67 m².

II. Thông tin mở bán căn hộ

1. Sản phẩm đề nghị công bố đủ điều kiện mở bán đợt V:

- Số lượng: 120 căn hộ chung cư (số căn dự kiến mở bán theo Văn bản số 34/2024/DAAG ngày 04/6/2024 của Công ty).

- Diện tích căn hộ: 35,4 m² - 67 m². - Giá bán căn hộ (đối với nhà chung cư) thực hiện theo Công văn số 2996/SXD-QLN&HTKT ngày 22/8/2022 của Sở Xây dựng trong đó đã có thuế giá trị gia tăng 5%.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội:

- Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội liên hệ trực tiếp chủ đầu tư để được hướng dẫn và nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ban hành thông báo này đến hết ngày 10/7/2024 (không bao gồm thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định)

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Lô L4-01, Khu đô thị Golden city, đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; số điện thoại liên hệ: 02966287799.

3. Đối tượng được đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội: là đối tượng theo quy định tại Điều 4 của Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh.

4. Điều kiện được đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội: Hồ sơ minh chứng đối tượng, điều kiện được đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 51 Luật nhà ở, Khoản 16 Điều 1 của Nghị định số 49/2021/NĐ-CP và Điều 5 của Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh.

5. Thành phần hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội: Thành phần hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điều 6 của Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh. 

6. Nguyên tắc xét duyệt hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội: theo quy định tại Điều 8 của Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng về việc mở bán nhà ở xã hội tại dự án “Nhà ở xã hội – Khu đô thị Golden city An Giang” (Tòa T3 – T4, đợt V). Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội, thực hiện theo đúng quy định và thời gian thông báo./. 


Nguồn :

Thông báo mở bán nhà ở xã hội tại dự án “Nhà ở xã hội – Khu đô thị Golden city An Giang” (Tòa T3 – T4, đợt V).

Văn bản mới

 • Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn