Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Thông báoCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Thông báo tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I trong tháng 01/2024
Ngày đăng: 13/11/2023

Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang thông báo tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I trong tháng 01/2024

Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang thông báo tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I trong tháng 01/2024
Tải đơn đăng ký tại: https://docs.google.com/document/d/1a3YcbR-fCbVRITYT7aEF_a_1ujMUSObR
 

 

Responsive image


Nguồn :

Thông báo tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I trong tháng 01/2024

Văn bản mới

 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn