Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Hoạt động đoàn thểCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động năm 2024
Ngày đăng: 02/02/2024

Chiều ngày 30/01/2024, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động năm 2024; tham dự Hội nghị có ông: Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc Sở; ban lãnh đạo Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Xây dựng. Hội nghị do ông Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc Sở và ông Phan Duy Quang – Phó giám đốc Sở, chủ tịch Công đoàn Sở chủ trì.

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã được nghe dự thảo các báo cáo công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024….Trên cơ sở dự thảo các báo cáo và gợi ý của Chủ trì Hội nghị, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở đã tích cực tham gia thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023; về các hoạt động công đoàn, quy chế, thi đua khen thưởng đột xuất, … và đề xuất điều chỉnh nhiệm vụ hoạt động của công đoàn năm 2024; qua đó, giải đáp một số ý kiến cũng như ghi nhận nhiều ý kiến góp ý phù hợp.

Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân mới với 03 thành viên gồm: Ông Trần Ngọc Hiếu Ân, Ông Đặng Trung Hiếu và ông Huỳnh Minh Dương.

Bên cạnh đó, Chủ tịch công đoàn cũng phát động thi đua, ký giao ước thi đua để lập thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, để ghi nhận các kết quả đã đạt được trong năm qua, Sở Xây dựng đã quyết định tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 17 (mười bảy) cá nhân; Danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 67 (sáu mươi bảy) cá nhân và Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 06 (sáu) tập thể.


Nguồn :

Hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động năm 2024

Văn bản mới

 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tư số 09/2021/TT-BXD
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn