Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Quản lý nhà, TTBĐS và HTKTCỡ chữ: +A | -A | Bản in | Tương Phản |
Công bố danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua nhà ở xã hội tại dự án “Nhà ở xã hội – Khu đô thị Golden city An Giang” phường MỹHòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Ngày đăng: 07/06/2024

Ngày 06/06/2024, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã có Thông báo số 2398 /TB-SXD V/v công bố danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua nhà ở xã hội tại dự án “Nhà ở xã hội – Khu đô thị Golden city An Giang” phường MỹHòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Căn cứ Công văn số 33/2024/DAAG của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á ngày 04/6/2024 về việc báo cáo kết quả mở bán qua các đợt I, II, III, IV (Tòa T3 – T4) danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua nhà ở xã hội tại dự án; Sở Xây dựng công bố danh sách 11 khách hàng đã ký hợp đồng mua nhà ở xã hội tại dự án “Nhà ở xã hội – Khu đô thị Golden city An Giang”, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang(danh sách do công ty cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác) theo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và tại Khoản 1, 2 Điều 13 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng, đồng thời đăng tải lên website của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

(Đính kèm danh sách)

Trên đây là danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua nhà ở xã hội tại dự án “Nhà ở xã hội – Khu đô thị Golden city An Giang” (Tòa T3 – T4), phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang./.


Nguồn :

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Công bố danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua nhà ở xã hội tại dự án “Nhà ở xã hội – Khu đô thị Golden city An Giang” phường MỹHòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Văn bản mới

 • Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 • Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
 • Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 • Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
 • Thông tin tiếp nhận PAKN về TTHC
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
  Tổ kiểm tra công vụ
  02963.957.049 - 0378.247.247
  kiemtracongvu@angiang.gov.vn
  Phòng Kiểm Soát TTHC
  02963.957.006
  thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
 • Đường dây nóng
  Sở Xây dựng
  (0296)3975.567
  soxaydung@angiang.gov.vn
 • Người phát ngôn
  Nguyễn Quốc Cường
  Giám đốc Sở
  02963.957.006
  nqcuong@angiang.gov.vn